Националeн каталог на добрите практики в сферата на антидискриминацията

Идентификационен код на проекта:PADP/036

Изпълнител:Български Хелзинкски комитет

Място на провеждане:Градски контекст

Име на координатора на проекта:Красимир Кънев

Адрес на координатора на проекта: ул. Върбица № 7, София 15 04, България

Признак: Възраст                         

(Научи повече)

 

 

Идентификационен код на проекта:- PHARE BG 0102.06

 

Име на проекта:Интеграция на ромите

Финансиращ орган:Министерство или национална институция

Изпълнител:Министерство на труда и социалната политика

Партньорив проекта: Министерство на културата и Национален съвет по етнически и демографски въпроси

Място на провеждане: Градски контекст

Име на координатора на проекта:Министър на труда и социалната политика

Адрес на координатора на проекта:ул. Триадица № 2, София

Програма или политика: Европейска

Очаквана обща стойност: 392.00

(Научи повече)

 

                 

Идентификационен код на проекта:103

 

Име на проекта: Бюро за само-помощ в малките населени места

Изпълнител: Фондация С.Е.Г.А. - Стартиране на ефективни инициативи за граждански алтернативи

Партньори в проекта: Програма МАТРА на Датското правителство и чрез Датската фондация за международно развитие и коопериране НОВИБ

Място на провеждане: Градски контекст

Име на координатора на проекта: Фондация СЕГА

Адрес на координатора на проекта: бул. Раковски № 96, София 1000

Признак: Етнически произход

Очаквана обща стойност: 80000.00

(Научи повече)

 

 

 

Идентификационен код на проекта:113

 

Име на проекта: Намаляване на разликата

Изпълнител: Изследователски център по въпросите на равнопоставенпостта” – клон Патра

Партньори в проекта: Национални и европейски профсъюзи, работнически организации и институции

Място на провеждане: Крайморски район

Име на координатора на проекта: Неправителствен

Адрес на координатора на проекта: Гърция, Патра 26225, ул Йесиланто 198 А

Признак: Пол

(Научи повече)

 

Име на проекта: 8-ми април – международен ден на ромите

Изпълнител: Община „Марица”, гр. Пловдив

Място на провеждане: Селски район

Име на координатора на проекта: Яна Пенчева Очев

Адрес на координатора на проекта: Марица 57А

(Научи повече)