Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Металурзите, машиностроителите и сродни на тях работници и занаятчии отливат, заваряват, коват и обработват метали чрез различни металургични методи, изграждат, поддържат и ремонтират метални конструкции, изработват, сглобяват, монтират, поддържат и ремонтират инструментална екипировка и машини, включително двигатели, моторни превозни средства, произвеждат инструменти и различни изделия от неблагородни метали.

Работата се извършва на ръка или с помощта на ръчни или други инструменти, които се използват за да намалят физическото усилие и времето за изпълнението на специфични работи, както и за да се подобри качеството на продукцията.
Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Металурзите, машиностроителите и сродни на тях работници и занаятчии изпълняват следните основни задачи:
- изработват леярски форми и сърца за отливане на метали;
- отливат, заваряват и оформят метали;
- инсталират, изграждат, поддържат и ремонтират метални конструкции, свързващи съоръжения и подобно оборудване;
- коват и формуват изделия от стомана и други неблагородни метали за производство и ремонт на машини, инструменти, оборудване и други;
- настройват и пускат в действие различни обработващи машини;
- монтират, поддържат и ремонтират промишлени машини, включително двигатели и моторни превозни средства.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:

721 Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях

722 Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях

723 Машинни механици и монтьори

  • Група 721 - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях
  • Група 722 - Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях
  • Група 723 - Машинни механици и монтьори