Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011


КЛАСОВЕ


Документи:
МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ПО ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ - 2018
Занаятчиите и печатарите комбинират художествени и ръчни умения за да проектират, изработват, ремонтират, поддържат и декорират прецизни и музикални инструменти, бижута, изделия от благородни метали, керамика, порцелан и стъкло, както и изделия от дърво, текстил, кожа или подобни материали, отпечатват книги, вестници и списания.
Те прилагат традиционни и/или съвременни техники да оформят, гравират, отливат, сглобяват, тъчат и декорират разнообразни изделия, да извършват предпечатна подготовка, отпечатват, подвързват и дооформят печатни продукти, подготвят и работят с циклостилно или ситопечатно оборудване.
Компетентното упражняване на повечето от професиите в този подклас изисква минимум първо образователно и квалификационно ниво, съгласно нивата, описани в Методологичните бележки по прилагането на НКПД-2011.

Работата се извършва на ръка, с ръчни или други инструменти, както и с машини. Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.

Занаятчиите и печатарите изпълняват следните основни задачи:
- изработват и ремонтират морски, метеорологични, оптични и други прецизни инструменти и оборудване;
- изработват и ремонтират музикални инструменти;
- изработват бижута и изделия от благородни метали;
- изработват керамични, порцеланови и стъклени изделия;
- рисуват и декорират различни изделия;
- произвеждат предмети на художествените занаяти от дърво, текстил, кожа и подобни материали;
- изпълняват печатарска или книговезка работа.
В някои случаи към задълженията им се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.

Този подклас включва следните групи:

731 Занаятчии

732 Печатари и сродни на тях

  • Група 731- Занаятчии
  • Група 732- Печатари и сродни на тях