Новини

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 - 2024 г.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г. СЛЕД РЕШЕНИЕ НА УС №6 ОТ 06.06.2024 год., поради отказване на община Стралджа и включване на община Ябланица като първа резерва

 

ОБЯВА за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства, по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания

 

СПИСЪК-1 НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 - 2024 г.

Заповед относно увеличаване бюджета на Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“

 

Списък на класираните проектни предложения по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ - 2024 г.

ЗАПОВЕД №РД01-43/01.07.2024

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА    ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА "ИНФОРМИРАНОСТ, ПОДКРЕПА И СЪПРИЧАСТНОСТ" 2024 г.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ДЕЦА И ЛИЦА, ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ" - 2023-2024 г.

Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги

 

Решения на Управителния съвет на фонд "Социална закрила":

На заседание на 28.06.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения:

На заседание на 06.06.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения:

На заседание на 09.05.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения:

На заседание на 03.04.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения:

На заседание на 06.03.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения:

На заседание на 15.02.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения:

На заседание на 18.01.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения: