Новини

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА    ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА "ИНФОРМИРАНОСТ, ПОДКРЕПА И СЪПРИЧАСТНОСТ" 2024 г.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ДЕЦА И ЛИЦА, ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ" - 2023-2024 г.

Целева програма за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги

 

Решения на Управителния съвет на фонд "Социална закрила":

На заседание на 03.04.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения:

На заседание на 06.03.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения:

На заседание на 15.02.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения:

На заседание на 18.01.2024 г. УС на ФСЗ взе следните решения: