Зам.-министър Ефремова: Недекларираният труд оказва негативно влияние върху интересите на цялото общество

Зам.-министър Ефремова: Недекларираният труд оказва негативно влияние върху интересите на цялото общество

Гарантирането на адекватността на наказанията на нелоялните работодатели и контролът също са ключов момент в политиките на страната в борбата с недекларирания труд.

Заместник-министър Лазаров: Сътрудничеството на МТСП и Църквата е от значение за грижата за най-уязвимите хора

Заместник-министър Лазаров: Сътрудничеството на МТСП и Църквата е от значение за грижата за най-уязвимите хора

Лазаров участва в семинар по Целева програма „Информираност, подкрепа и съпричастност“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ с бюджет от 160 000 лв.

Българите в Лисабон получиха консултации по трудови и социални права

Българите в Лисабон получиха консултации по трудови и социални права

По време на форума сънародниците ни бяха консултирани за техните трудови и социални права, процедурите по признаване на трудовия и осигурителен стаж, натрупан в различни държави, както и за координирането на системите за социална сигурност в рамките на ЕС. 

АСП предприе спешни мерки за подкрепа на семействата, пострадали при бурята и проливните дъждове

АСП предприе спешни мерки за подкрепа на семействата, пострадали при бурята и проливните дъждове

Министерството на труда и социалната политика припомня, че с еднократната помощ при природно бедствие се подпомагат семейства, чието законно построено и основно жилище е пострадало. Помощта се отпуска със заповед на директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“ по подадено заявление-декларация.

Зам.-министър Лазаров представи пред европейски министри политиките на България за подкрепа на децата и семействата

Зам.-министър Лазаров представи пред европейски министри политиките на България за подкрепа на децата и семействата

Достъпът до безплатни здравни грижи за деца, политиките за защита на майчинството и платеният отпуск за отглеждане на дете са сред най-значимите постижения на страната ни в тази област.

Регламентира се редът за прехвърляне на отпуск за бременност и раждане на един от родителите на майката или на бащата на детето

Регламентира се редът за прехвърляне на отпуск за бременност и раждане на един от родителите на майката или на бащата на детето

По този начин нормативният акт се синхронизира с Кодекса на труда, в който беше предвидена възможност със съгласие на майката отпускът да може да се ползва и от бабите и дядовците на детето при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.

Зам.-министър Ефремова пред МОТ: България ще продължи да спазва принципите на зачитане на човешките права

Зам.-министър Ефремова пред МОТ: България ще продължи да спазва принципите на зачитане на човешките права

Тя подчерта ролята на международните трудови стандарти и тристранния диалог за преодоляване на неравенствата и осигуряване на достоен труд и социална справедливост.

При по-добри условия ще работят и посрещат граждани 120 служители на АКСУ, ГИТ и АСП в София

При по-добри условия ще работят и посрещат граждани 120 служители на АКСУ, ГИТ и АСП в София

Модернизирането на сградата е по проект „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

От 11 юни започва раздаването на хигиенни материали и консерви по Програма „Храни и основно материално подпомагане“

От 11 юни започва раздаването на хигиенни материали и консерви по Програма „Храни и основно материално подпомагане“

Подкрепата с материали за лична хигиена и поддържане на дома се предоставят за първи път от Управляващия орган на програмата в лицето на Агенцията за социално подпомагане.

важна информация