Министър Иванов: Демографските предизвикателства изискват социални, здравни, образователни и икономически мерки

Министър Иванов: Демографските предизвикателства изискват социални, здравни, образователни и икономически мерки

Той добави, че България ще разчита на сътрудничество с Европейската комисия за разработване на иновативни комплексни програми за адресиране на демографските предизвикателства.

МТСП връчи Отличителния знак за постижения в политиката за равнопоставеност между жените и мъжете

МТСП връчи Отличителния знак за постижения в политиката за равнопоставеност между жените и мъжете

Призовете в седмото издание на конкурса заслужиха Техническият университет - София, Съветът на жените в бизнеса в България, Електроенергийният системен оператор, Националната електрическа компания, Международното висше бизнес училище и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Министър Иванов: Агенцията по заетостта започва прием на заявления за ваучери за безплатни обучения за работещи

Министър Иванов: Агенцията по заетостта започва прием на заявления за ваучери за безплатни обучения за работещи

Целта на проекта е да предостави подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение, както и за повишаване на професионалната квалификация и уменията, в това число и дигиталните умения. Очаква се в обучения да се включат 13 900 заети.

Министър Иванов: МТСП ще продължи да разчита на партньорството с УНИЦЕФ в политиките за подкрепа на децата и семействата

Министър Иванов: МТСП ще продължи да разчита на партньорството с УНИЦЕФ в политиките за подкрепа на децата и семействата

Едно от основните направления на съвместните действия е активната подкрепа, която УНИЦЕФ оказва при реализирането на процеса на деинституционализация на грижата за деца в страната.

Стартира кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания

Стартира кандидатстването за високотехнологични помощни средства за над 3300 хора с увреждания

Заявленията ще се приемат от Агенцията за социално подпомагане до 17 юли, а условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на нейния сайт.

Министър Иванов запозна ЕК с основни политики в социалната сфера

Министър Иванов запозна ЕК с основни политики в социалната сфера

Предвидено е до края на септември 2024 г. да се извърши анализ на системата на задължителното пенсионно осигуряване, чрез който ще се идентифицират проблемите и ще се предложат конкретни мерки за подобряването ѝ.

Десетгодишна прогноза за развитието на пазара на труда ще бъде изготвена по проект на МТСП

Десетгодишна прогноза за развитието на пазара на труда ще бъде изготвена по проект на МТСП

Прогнозите ще предоставят информация за предизвикателствата на пазара на труда, за очакваното търсене на труд и очакваните дисбаланси на пазара на труда.

Министър Иванов: МТСП ще продължи да търси решения за включването на неактивните хора на пазара на труда

Министър Иванов: МТСП ще продължи да търси решения за включването на неактивните хора на пазара на труда

С помощта на Агенцията по заетостта през 2023 г. 44 204 души са били мотивирани да започнат да учат или да работят, което е с 38% повече спрямо 2022 г.

Надзорният съвет на НОИ прие предложението на социалния министър осъвременяването на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 %

Надзорният съвет на НОИ прие предложението на социалния министър осъвременяването на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 %

При обсъждане на решението бе подчертана необходимостта да се отчитат законово определените функции и независимостта на членовете на Надзорния съвет при вземане на решения.

Заместник-министър Лазаров: Многообразието е ключов фактор за продуктивността и растежа на всяка компания

Заместник-министър Лазаров: Многообразието е ключов фактор за продуктивността и растежа на всяка компания

Хартата на многообразието в България създава условия за социално включване и равни възможности на всички български граждани и е доказателство, че когато държавните институции, различните организации и реалният бизнес сме обединени и споделяме опита си, можем да постигнем реални резултати.

Министър Ивайло Иванов: Ще предложа на Надзорния съвет на НОИ актуализацията на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 процента

Министър Ивайло Иванов: Ще предложа на Надзорния съвет на НОИ актуализацията на пенсиите от 1 юли да бъде с 11 процента

Осъвременяването на пенсиите с 11 процента е предвидено в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., гласуван от парламента, и е обезпечено с необходимите средства.

важна информация