МТСП стартира програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква

МТСП стартира програма за подкрепа на социални услуги на Българската православна църква

Целеви групи по Програмата, която ще се изпълнява до 31 октомври 2024 г., са представители на БПЦ, доставчици на социални услуги към църковната общност, деца и възрастни в риск.

Министър Шалапатова: България направи решителна стъпка към една модерна, европейска социална система

Министър Шалапатова: България направи решителна стъпка към една модерна, европейска социална система

Министърът на труда и социалната политика в оставка д-р Иванка Шалапатова даде своеобразен отчет за работата на кабинета си от началото на мандата му преди девет месеца.

АХУ стартира кампания за набиране на проекти за рехабилитация, интеграция и достъпна среда

АХУ стартира кампания за набиране на проекти за рехабилитация, интеграция и достъпна среда

С до 10 000 лв. ще се финансират дейности, насочени към промяна на обществените нагласи, за да бъдат възприемани хората с трайни увреждания като пълноценни граждани.

МТСП започва публично обсъждане как Агенцията за хората с увреждания да се преструктурира по най-ефективния начин

МТСП започва публично обсъждане как Агенцията за хората с увреждания да се преструктурира по най-ефективния начин

До 15 април 2024 г. всеки може да изрази своето мнение, като попълни анкетата на тема „Преобразуване на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет“.

Министър Шалапатова и министър Василев участваха в съвместно заседание на министрите по финансите и социалната политика

Министър Шалапатова и министър Василев участваха в съвместно заседание на министрите по финансите и социалната политика

В заключение министър Шалапатова подчерта, че целта на социалните инвестиции в България е хората от уязвимите групи да постигнат независимост от социалната система, за да не бъдат в положение на бедност и социално изключване за дълъг период от време.

Зам.-министър Елка Налбантова: Необходим е единен финансов стандарт за приемната грижа

Зам.-министър Елка Налбантова: Необходим е единен финансов стандарт за приемната грижа

Заместник-министър Елка Налбантова подчерта, че всички въпроси за изработването и утвърждаването на устойчив модел на приемната грижа от 2025 г. ще се обсъждат в новосъздадения Консултативен експертен съвет.

Съветът по трудова миграция обсъди улесняването на достъпа до българския пазара на труда на работници от трети страни

Съветът по трудова миграция обсъди улесняването на достъпа до българския пазара на труда на работници от трети страни

Проект на Национален план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. беше приет по време на днешното заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.

Българи в Ирландия се запознаха с трудовите и осигурителните си права

Българи в Ирландия се запознаха с трудовите и осигурителните си права

Информационният ден беше предшестван от среща на експертно ниво на представители на български и ирландски институции в областта на трудовата заетост и социалната политика.

Министър Шалапатова подписа Меморандум с Испания за развитие на социалната икономика

Министър Шалапатова подписа Меморандум с Испания за развитие на социалната икономика

Целта на меморандума е да стимулира диалог и сътрудничеството между България и Испания с цел насърчаване на социалната икономика, кооперативните дружества и други субекти на социална и солидарна икономика и техните инструменти за финансиране.

важна информация