АХУ стартира кампания за набиране на проекти за рехабилитация, интеграция и достъпна среда

АХУ стартира кампания за набиране на проекти за рехабилитация, интеграция и достъпна среда

С до 10 000 лв. ще се финансират дейности, насочени към промяна на обществените нагласи, за да бъдат възприемани хората с трайни увреждания като пълноценни граждани.

МТСП започва публично обсъждане как Агенцията за хората с увреждания да се преструктурира по най-ефективния начин

МТСП започва публично обсъждане как Агенцията за хората с увреждания да се преструктурира по най-ефективния начин

До 15 април 2024 г. всеки може да изрази своето мнение, като попълни анкетата на тема „Преобразуване на Агенцията за хората с увреждания в Държавна агенция за хората с увреждания към Министерския съвет“.

Министър Шалапатова и министър Василев участваха в съвместно заседание на министрите по финансите и социалната политика

Министър Шалапатова и министър Василев участваха в съвместно заседание на министрите по финансите и социалната политика

В заключение министър Шалапатова подчерта, че целта на социалните инвестиции в България е хората от уязвимите групи да постигнат независимост от социалната система, за да не бъдат в положение на бедност и социално изключване за дълъг период от време.

Зам.-министър Елка Налбантова: Необходим е единен финансов стандарт за приемната грижа

Зам.-министър Елка Налбантова: Необходим е единен финансов стандарт за приемната грижа

Заместник-министър Елка Налбантова подчерта, че всички въпроси за изработването и утвърждаването на устойчив модел на приемната грижа от 2025 г. ще се обсъждат в новосъздадения Консултативен експертен съвет.

Съветът по трудова миграция обсъди улесняването на достъпа до българския пазара на труда на работници от трети страни

Съветът по трудова миграция обсъди улесняването на достъпа до българския пазара на труда на работници от трети страни

Проект на Национален план за действие в областта на трудовата миграция за 2024 г. беше приет по време на днешното заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.

Българи в Ирландия се запознаха с трудовите и осигурителните си права

Българи в Ирландия се запознаха с трудовите и осигурителните си права

Информационният ден беше предшестван от среща на експертно ниво на представители на български и ирландски институции в областта на трудовата заетост и социалната политика.

Министър Шалапатова подписа Меморандум с Испания за развитие на социалната икономика

Министър Шалапатова подписа Меморандум с Испания за развитие на социалната икономика

Целта на меморандума е да стимулира диалог и сътрудничеството между България и Испания с цел насърчаване на социалната икономика, кооперативните дружества и други субекти на социална и солидарна икономика и техните инструменти за финансиране.

МТСП обединява осем министерства за изготвянето на Интегриран план за справедлив преход с фокус върху хората

МТСП обединява осем министерства за изготвянето на Интегриран план за справедлив преход с фокус върху хората

В най-спешен порядък предстои изпълнението на проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ за картографиране на уменията и нагласите за развитие на 15 100 души, пряко засегнати от закриването и преструктурирането на мощностите.

МТСП организира информационни дни по трудови и социални права за българската общност в Кипър на 12 и 14 март

МТСП организира информационни дни по трудови и социални права за българската общност в Кипър на 12 и 14 март

Сънародниците ни ще бъдат консултирани за процедурите при кандидатстване за осигурителни обезщетения по българското и кипърското законодателство.

важна информация