Министър Шалапатова: Обществото трябва да бъде партньор на социалната система

Министър Шалапатова: Обществото трябва да бъде партньор на социалната система

Според нея ключова е нуждата от инвестиция в работещите в системата, на които да бъдат предоставени не само повече компетенции, но и правомощия, за да изпълняват задълженията си.

Министър Шалапатова представи доклада на България по Конвенцията на ООН за правата на детето пред народни представители

Министър Шалапатова представи доклада на България по Конвенцията на ООН за правата на детето пред народни представители

Пред народните представители Иванка Шалапатова обърна внимание, че е започнал широк обществен диалог за подготовката на Стратегията за детето и посочи, че ролята на стратегическия документ е ключова за развитието на обществото и институциите.

МТСП започва проучване как социалните услуги да бъдат по-ефективен партньор при родителски конфликти

МТСП започва проучване как социалните услуги да бъдат по-ефективен партньор при родителски конфликти

„Ще направим такава оценка, без значение дали доставчикът на тази социална услуга се управлява от община или от гражданска организация. Професионализмът и компетенциите трябва да бъдат налични, без значение към кой център за обществена подкрепа се обръщат родителите“, заяви министър Шалапатова.

Министър Шалапатова обсъди с министри в ЕС защитата на правата на мобилните работници

Министър Шалапатова обсъди с министри в ЕС защитата на правата на мобилните работници

Д-р Шалапатова изложи очакванията на страната ни по отношение на съвместната работа с ЕОТ, както и възможностите за по-засилено и ефективно сътрудничество между страните – членки на ЕС, за осигуряването на защита на социалните права на мобилните работници.

Министър Шалапатова: Работим за повече приходи в НОИ чрез повече осигурени и ограничаване на недекларирания труд

Министър Шалапатова: Работим за повече приходи в НОИ чрез повече осигурени и ограничаване на недекларирания труд

Д-р Иванка Шалапатова представи визията на настоящия екип на МТСП по отношение на осигуряване на активен живот на възрастните хора в България, като обърна внимание, че темата за достойни старини има няколко насоки и адекватността на пенсиите е само една от тях.

Условията за обслужване на над 320 000 граждани са подобрени с финансиране по проект „Красива България“ през 2023 г.

Условията за обслужване на над 320 000 граждани са подобрени с финансиране по проект „Красива България“ през 2023 г.

През миналата година бяха отпуснати средства за обновяването на 47 обекта, с което беше подобрена средата в училища, детски градини, културни институции и административни сгради, съобщи министър Шалапатова.

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира за пръв път закупуване на автомобил от доставчици на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира за пръв път закупуване на автомобил от доставчици на социални услуги

До 200 000 лв. общ ресурс предвижда Фондът и по Програмата за отпускане на средства на лица и семейства при кризисни ситуации, като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие.

Министър Шалапатова: Решени сме да рестартираме демографското развитие на България

Министър Шалапатова: Решени сме да рестартираме демографското развитие на България

Акцент в демографската стратегия на България ще бъдe привличането на млади и образовани хора от българските диаспори в Украйна и Молдова, както и от ЕС и САЩ, каза д-р Шалапатова на международна конференция в Атина.

Министър Шалапатова представи пред ООН доклада на България по Конвенцията за правата на детето

Министър Шалапатова представи пред ООН доклада на България по Конвенцията за правата на детето

В своето изказване министър Шалапатова акцентира, че много от препоръките на Комитета, получени през 2016 г., вече са отразени в политики, програми и законодателни промени, които защитават и насърчават благосъстоянието на децата.

важна информация