Общините могат да подават анекси за удължаване на услугата „Грижа в дома“ до края на 2024 г.

Общините могат да подават анекси за удължаване на услугата „Грижа в дома“ до края на 2024 г.

Допустимите общини могат да подават искане за анексиране на договорите си за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ до края на 2024 г. Това стана възможно, след като през месец май Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г. одобри допълнителни средства по процедурата в размер на 48 млн. лв. По този начин се гарантира предоставянето до края на годината на една от най-желаните мерки за подкрепа на хората в уязвима ситуация. С допълнителното финансиране бюджетът по процедурата достигна 273 млн. лв.

„Грижа в дома“ е една от първите операции, която стартира по ПРЧР през ноември 2022 г. И към момента изграденият модел за грижи за възрастни и хора с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания, чрез осигурени  почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите продължава да се предоставя. Сключени са 229 договора на обща стойност 215 184 375 лв., в рамките на които 45 987 хора с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване получават подкрепа.

Предвид установените ползи за хората от операция „Грижа в дома“ към министъра на труда и социалната политика е създадено експертно консултативно звено. Една от целите му е да бъде извършена оценка на условията за осигуряване на устойчивост на услугите, предоставяни по процедурата и на необходимостта от програмирането на нова мярка за предоставяне на грижи в дома по ПРЧР 2021 – 2027 г. Програмата се съфинансира от Европейския социален фонд плюс.

важна информация