Около 1400 специалисти от социални услуги ще бъдат обучени за изпълнение на новите стандарти за качество в сектора

Около 1400 специалисти от социални услуги ще бъдат обучени за изпълнение на новите стандарти за качество в сектора

Около 1400 специалисти, работещи в сферата на социалните услуги в цялата страна, ще преминат безплатно обучение във връзка с новите изисквания и стандарти, въведени с Наредбата за качеството на социалните услуги. Курсовете са по проект „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“ на Министерството на труда и социалната политика, който се изпълнява в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България. Лектори ще са експерти от Агенцията за качество на социалните услуги. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 г.).

Основната цел на обучението е да запознае служителите с въведените в нормативната уредба нови стандарти за качество на социалните услуги и с критериите за тяхното изпълнение. Акцент в курсовете ще са и ангажиментите на доставчиците на социални услуги за осъществяване на мониторинг и контрол на предоставяните от тях грижи.

Наредбата за качеството на социалните услуги регламентира, че стандартите за качество на социалните услуги се отнасят за организацията и управлението на услугата, за квалификацията и професионалното развитие на служителите и за ефективността на услугата с оглед постигнатите резултати за хората, които я ползват, в отговор на потребностите им. Стандартите за качество са задължителни за всички доставчици на социални услуги, независимо от източника на тяхното финансиране.

важна информация