Поща

Адрес за кореспонденция с Министерството на труда и социалната политика:
София - 1051ул. Триадица №2
Факс: 02 988 44 05


Важно за кореспонденцията с гражданите и юридическите лица!

Администрацията на МТСП може да Ви върне отговор по посочения от Вас начин и на посочения от Вас адрес, ако административната услуга позволява това:

* Чрез лицензиран пощенски оператор, ако сте декларирали във Вашето заявление, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването на пратката:

-като вътрешна препоръчана пощенска пратка

-като вътрешна куриерска пратка

-като международна препоръчана пощенска пратка

* Чрез Ваше явяване в  Центъра за административно обслужване  на Министерството

* Чрез писмо по електронен път на посочена от Вас електронна пощa

* Чрез обикновена поща - със или без обратна разписка, доставена от лицензиран пощенски оператор

 

За справки относно подадени заявления от граждани и юридически лица  - тел. 02 8119 412, 02 8119 413 в Звеното за административно обслужване

При Ваше желание, след като ползвате нашите услуги - попълнете и ни изпратете:

Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

  или

Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение

важна информация