Правителството одобри Програма за финансова подкрепа на физически лица за транспорт 

WhatsApp Image 2022-10-05 at 15.11.51

Правителството одобри Програма за финансова подкрепа на физически лица за транспорт. С нейното изпълнение се очаква около 300 000 семейства с деца от уязвимите групи да получат еднократна компенсация в размер до 300 лв. 


Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане по служебен път на семейства, които в периода от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г. получават месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Не е необходимо правоимащите семейства да подават заявления за получаването на компенсацията. 

Семейните помощи за деца се отпускат с подоходен критерий. Това гарантира, че с програмата на правителството ще бъдат подпомогнати домакинства, които изпитват затруднения да покрият нарасналите си разходи за транспорт. Ще се подпомагат семейства със среден месечен доход на човек под минималната заплата за страната за 2024 г., което ги поставя в риск от бедност и социално изключване. 

Програмата е разработена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката и индустрията в изпълнение на Закона за компенсиране на разходите на потребителите на транспорт. В него е регламентирано, че събраните във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ месечни вноски върху нефтопродукти, произведени в България от суров нефт с произход от Русия, ще се разходват за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт по ред и условия, определени с постановление на Министерския съвет. 

Целта на програмата е да допълни пакета от подкрепящи мерки на правителството, насочени към семействата с деца в България. Еднократната компенсация ще бъде изплатена по касов или по банков път до 30.06.2024 г. в зависимост от начина, по който семействата получават месечните помощи за отглеждане на дете.

важна информация