Приемен ден за трудовите и социалните права на български граждани ще се проведе в Швейцария

Приемен ден за трудовите и социалните права на български граждани ще се проведе в Швейцария

Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към посолството на България в Берн ще проведе приемен ден за българската общност в Швейцария. Събитието се организира съвместно с консулската служба към посолството и ще се състои на 26 ноември от 10 до 13 часа в сградата на посолството на адрес: Bernastrasse 2, CH-3005 Bern.

По време на срещата сънародниците ни ще могат да получат консултации, свързани с условията за пребиваване и трудова заетост в Швейцария. Ще бъде предоставена информация за социално, здравно и пенсионно осигуряване, обезщетения при безработица или при злополуки и заболяване, семейни плащания и майчинство. Присъстващите ще могат да зададат въпросите си, свързани с българско гражданство, български документи за самоличност, регистрация на раждане на дете и регистрация на граждански брак.

Сънародниците ни ще бъдат информирани и за условията за трудова заетост и достъп до пазара на труда в България. Те ще имат възможността да се запознаят с практическите стъпки за потвърждаване на осигурителни периоди за безработица и пенсия, както и за здравните си права при завръщане у нас.

 

важна информация