Проект №VS/2009/0384

Събития

Ръководство по разнообразие в сферата на пазара на труда;

 

Подкрепа на национални действия за идентификация на добри практики за борба с дискриминацията и насърчаване на равенството – прогрес (2007-2013);

 

Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” VS/2009/0384;

 

Стерeотипи и предразсъдъци в подготвителното и основно образование по признаците пол, увреждане, етническа принадлежност и религия-изследване на МБМД;

 

Защита при упражняване правото на труд – практика на комисията за защита от дискриминация-лекция;

 

Закона за защита от дискриминация и комисията за защита от дискриминация като част от националния механизъм за защита правата на човека и свободите за всички;

 

Закона за защита от дискриминация и Комисията за защита от дискриминация като част от националния механизъм за защита правата на човека и свободите за всички закона за защита от дискриминация и комисията за защита от дискриминация като част от националния механизъм за защита правата на човека и свободите за всички закона за защита от дискриминация и комисията за защита от дискриминация като част от националния механизъм за защита правата на човека и свободите за всички;

 

Аnalysis of results from a national representative survey on equality and discrimination;

 

Анализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията;