Програми и проекти

Министерството на труда и социалната политика проведе поредица събития, посветени на предотвратяване и борба с насилието, в изпълнение на проект "Заедно срещу насилието" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Първото от тях – откриващата конференция беше проведена на 18 октомври 2019 г. в гр. София. В събитието взеха участие представители от централната администрация, Столична община и неправителствени организации. След откриващата конференция в периода около международния ден за борба с насилието срещу жени (25 ноември) бяха проведени общо шест информационни кампании за повишаване на информираността относно различните форми на насилие и ролята на институциите за борба с насилието и десет обучения за социални работници и други професионалисти, работещи по случаи на насилие. Поредицата публични събитията по проекта приключи със закриваща конференция, проведена на 28-29 ноември 2019 г. в гр. София.

 

Проектът се изпълнява в партньорство с Агенцията за социално подпомагане.

 

ПРОЕКТ: „РАВЕНСТВО ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В ИКОНОМИКАТА“

 

ПРОЕКТ "ПРАВО Е НЕ ОНОВА, КОЕТО НЯКОЙ ТИ ДАВА, А ОНОВА, КОЕТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ТИ ОТНЕМЕ"

 

Заключителен доклад по проект JUST/2012/PROG/AG/3711 „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба!” на Министерството на труда и социалната политика BG

 

Заключителен доклад по проект JUST/2012/PROG/AG/3711 „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба!” на Министерството на труда и социалната политика EN