Българи в Севиля получиха информация за своите осигурителни права

Българи в Севиля получиха информация за своите осигурителни права

Българи, живеещи в гр. Севиля, Испания, получиха информация и индивидуални консултации за своите осигурителни права по време на проведения в града информационно-консултативен ден. Той беше организиран от Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на Република България в Мадрид. В събитието участваха и представители на Националния осигурителен институт.


Около 50 души от българската общност в града имаха възможност да се консултират относно видовете пенсии, обезщетения, помощи, отпуски по болест и здравно осигуряване в Испания и България.

важна информация