Министър Шалапатова: Политиката за равенство на половете е приоритет на МТСП

Министър Шалапатова: Политиката за равенство на половете е приоритет на МТСП

„Разгръщането на политиката за равенство на половете е приоритет на Министерството на труда и социалната политика (МТСП)“, каза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова по време на участието си в конференция под надслов "Силата на разнообразието: да променим стереотипите", организирана от сдружение "Дамски форум". Във форума участваха премиерът акад. Николай Денков, еврокомисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали, представители на дипломатически мисии в България и на гражданския сектор.


Министър Шалапатова представи приоритетните области в Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете 2021 – 2030 г. „Сред най-важните цели е постигането на равнопоставеност на пазара на труда и даването на равни възможности за икономическа независимост.  Без партньорството на гражданския сектор тази цел няма да може да бъде реализирана“, подчерта тя. Сред най-важните задачи министърът очерта още намаляването на разликите в заплащането между половете, насърчаването на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения. „Изключително важен приоритет е и борбата с насилието. За изпълнението му полагаме усилия да разгърнем палитрата от подкрепящи услуги към жените – жертви на насилие“, каза министър Шалапатова.   Сред приоритетните области в Стратегията е и преодоляването на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.


Министърът на труда и социалната политика подчерта, че е необходимо да се даде достатъчно време за дебат за транспонирането на европейската Директива за участие на жените в бордовете на публичните компании с участието на работодателските и синдикалните организации. В МТСП е създадена работна група по темата с максимално широко представителство. Иванка Шалапатова акцентира, че е „важно да разберем духа на директивата и да си отговорим на въпросите какво ще спечелим и каква ще бъде добавената стойност за българското общество от транспонирането ѝ“.


Тя добави, че през 2024 г. МТСП и министерствата на иновациите и растежа и на икономиката и индустрията ще отворят програми за финансиране на предприемачеството на млади хора, от които ще могат да с възползват и жени в уязвимо положение.

важна информация