Социални услуги за почти 170 000 потребители са включени в проекта на Национална карта

Социални услуги за почти 170 000 потребители са включени в проекта на Национална карта
Екипите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обсъдиха съвместните си действия за продължаване и устойчивост на социалните услуги, предоставяни от българските общини. В срещата от страна на МТСП участва политическото ръководство в лицето на министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова и заместник-министрите Елка Налбантова, Гинка Машова и Николай Найденов.


„Продължаваме работата по Националната карта на социалните услуги с цел да изградим още по-широка палитра от качествени услуги в цялата страна“, заяви министър Шалапатова. Зам.-министър Елка Налбантова обяви, че в началото на следващата седмица предстои публикуването на Картата за обществено обсъждане, като окончателното ѝ одобрение от Министерския съвет се очаква в края на месец март. „В нея са включени 28 вида социални и интегрирани здравно-социални услуги с общ капацитет от 166 799 потребители“, поясни тя.


Според министър Шалапатова консултациите с местната власт и социалните партньори са ключови в усилията за идентифициране на най-спешните и важни процеси, свързани с благосъстоянието на хората и постигането на устойчивост на грижата за тях. „Работим активно с общините при вземането на решения, свързани с най-добрия интерес на децата, гарантирането на целостта и сигурността на семействата, подкрепата на младите хора, възрастните, работещите“, заяви тя.


Зам.-министър Гинка Машова обсъди с представителите на местната власт напредъка по Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България и възможностите на общините да съдействат с проучване на местно ниво с цел развитие на инициативата. Разяснени бяха и предприетите действия за увеличаване на финансовия ресурс за ремонтни дейности и енергийна ефективност на домовете за стари хора в страната. „Предвидили сме и по-мащабни форми на грижа за възрастните хора и стимулиране на активността и участието им в обществото“, увери Машова.


Представителите на НСОРБ бяха информирани за възможностите за удължаване на операция „Грижа в дома“ с акцент върху необходимостта от развитие на интегрираните социално-здравни услуги, предоставяни на местно ниво. Зам.-министър Николай Найденов представи ролята на средствата по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 –2027 за разработването на иновативни услуги, съобразени с навлизащите информационни технологии. Обсъдени бяха и съвместните действия по предоставянето на услугата „Топъл обяд“, проектите по която се финансират по другата програма на МТСП – за храни и основно материално подпомагане. И двете програми се съфинансират от Европейския социален фонд плюс.


По време на разговора беше представено и заложеното от МТСП увеличение с над 15 млн. лева на инвестициите за реализиране на регионалните програми за заетост по Националния план за действие по заетостта. С тях общините ще могат да съдействат на хора в неравностойно положение на пазара на труда да започнат работа. Акцент беше поставен и върху Компонент 3 „Заетост“ на операция „Започвам работа“ по ПРЧР 2021 – 2027, по който неактивни и безработни, приоритетно хора с увреждания, могат да бъдат включвани в субсидирана заетост.

важна информация