Зам.-министър Клисурска: Стремим се да адаптираме системата за социално подпомагане към новите предизвикателства

Зам.-министър Клисурска: Стремим се да адаптираме системата за социално подпомагане към новите предизвикателства

„От началото на 2022 г. социалното подпомагане в България е в процес на трансформация. Тя е в резултат от натрупания през годините опит, постигнатите резултати и категоричното ни желание да адаптираме системата към новите предизвикателства, включително борбата с бедността и социалното изключване“. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на среща с постоянния представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия Лесе Мелгард и негови колеги.

 

В рамките на срещата бяха представени основните изводи от доклад на Световната банка, разглеждащ въздействието на държавните разходи за преодоляване на бедността и неравенствата. Предмет на дискусии бяха дългогодишните съвместни усилия на Министерството на труда и социалната политика и Световната банка в областта на социалното включване и борбата с бедността.

 

Заместник-министър Клисурска заяви, че сред основните инструменти за въздействие върху бедността е актуализирането на показателя „линия на бедност“, с който са обвързани плащанията за подкрепата на хората с увреждания и социалното подпомагане. „Актуализираната национална линия на бедност за страната е в отговор на социалните и икономически предизвикателства, като тя се изравнява през 2023 г. с линията на бедност, използвана от Европейската комисия“, посочи тя.

 

Надя Клисурска акцентира, че България изцяло се съобразява с общата европейска политика в областта на социалната закрила, базирана на Европейския стълб за социални права, и се стреми да приведе действащата нормативна уредба в съответствие със заложените общи приоритети в областта на социалната закрила и борбата с бедността. „За тази цел бяха предприети промени в Закона за социално подпомагане, чрез които размерът на социалните помощи беше обвързан с линията на бедност. По този начин много по-голям брой нуждаещи се - деца, възрастни, хора с увреждания, безработни и техните семейства, ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните от тях помощи ще се увеличи. Той ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на техните потребности. Това ще подобри социалната закрила, която хората от уязвимите групи получават от държавата“, подчерта заместник-министър Надя Клисурска.

важна информация