Ръстът на линията на бедност ще повиши финансовата подкрепа за около 800 000 души

Ръстът на линията на бедност ще повиши финансовата подкрепа за около 800 000 души

Около 800 000 души от уязвими групи ще получат финансова подкрепа в по-висок размер през 2024 г. вследствие на предложението линията на бедност да бъде 526 лв. от догодина, показват разчетите на Министерството на труда и социалната политика. Това стана ясно по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъди проектът на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2024 г. Новият размер е с 22 лв. или с 4,4% по-висок спрямо размера ѝ от 504 лв. през настоящата 2023 г.


„Финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания ще получават средномесечно над 672 000 хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст. По Закона за социално подпомагане се очаква подпомогнатите да достигнат 123 508 души през 2024 г.“, каза заместник-министър Гинка Машова на заседанието. 

С линията на бедност са обвързани още финансовите помощи и средства за превенция и реинтеграция, за отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства по Закона за закрила на детето. Чрез ежегодното актуализиране на стойността на показателя, определен по изследването на Евростат, се гарантира, че бедността ще бъде обективно измерена, отразявайки икономическата реалност.

С увеличението на линията на бедност се повишава както размерът на помощите, обвързани с нея, така и обхватът на хората, които имат право на тях. Заместник-министър Машова увери, че необходимите допълнителни средства ще бъдат предвидени в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2024 г.

важна информация