Системата за оценка на професионалните компетенции MyCompetence вече се използва от над 30 000 потребители

 за оценка на професионалните компетенции MyCompetence вече се използва от над 30 000 потребители

Системата за оценка на професионалните компетенции MyCompetence вече се използва от над 30 000 потребители. Това е  единствената национална система, която предоставя стандарти за знанията и уменията, необходими за заемането на над 500 длъжности в 25 икономически сектора, онлайн инструменти за оценка на компетенции, анализ и оценка на длъжности, академия с електронни обучения и автоматизирана онлайн обработка на информация. Онлайн платформата, която е собственост на Министерството на труда и социалната политика, е създадена и се поддържа от Българската стопанска камара по проект, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основните потребители на MyCompetence са предприятия, мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, институции, имащи отношение към пазара на труда, училища, университети, работещи, центрове за професионално обучение, работещи, безработни, студени и ученици. В електронната платформа до момента са регистрирани 510 предприятия. Направени са 20 032 тестове за оценка на компетенциите, близо 13 500 души са се записали за електронни обучения. 

Най-предпочитани са курсовете „Ефективно приложение на MS Excel“, „Лидерство и емоционална интелигентност“ и „Подбор на персонал“, сочат статистическите данни от националната информационна система. Сред най-търсените са и обученията за ефективно управление на екипи, дигитална компетентност на базово ниво.

Най-често провежданите тестове за самооценка са за мениджърски компетенции, емоционална интелигентност, удовлетвореност и мотивация, социални и търговски компетенции.

важна информация