Стратегически документи

Концепция за нормативни промени, насочени към повишаване на ефективността на политиката за хората с увреждания

Доклад за изпълнението на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

План за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

Решение на Министерския съвет за приемане на Плана за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на Националаната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030

Решение на Министерския съвет за приемане на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. и приложението към него.

Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността

План за действие за периода 2016-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.