Постановления и Решения на Министерски съвет


Постановления и Решения на Министерски съветhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/index.htm/

 • Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет утвърдена с ПМС № 91 от 21.04.2003 г.

 • Постановление № 334 на МС от 23.10.2014 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2015 г. Обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.

 • Постановление № 249 на МС от 31.10.2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната Обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.

 • Постановление № 242 на МС от 23.10.2013 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2014 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 29.10.2013 г.

 • Постановление № 250 на МС от 11.10.2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната. Обн., ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.

 • Постановление № 252 на МС от 12.10.2012 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2013 г. Обн., ДВ, бр. 80 от 19.10.2012 г.

 • Постановление №300 от 10 ноември 2011 г. за определяне размер на минималната работна заплата за страната (обн. ДВ. бр.91 от 18 ноември 2011г.)-в сила от 01.май 2012г.

 • Постановление № 229 от 10 ноември 2011 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2011 г.обн ДВ бр.91 от 18 ноември 2011г.

 • Постановление № 257 от 30 октомври 2009 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2010 г. (Обн. ДВ. бр.89 от 10 ноември 2009г.)

 • Постановление № 326 от 30 декември 2009 г. за определяне размер на минималната работна заплата за страната (обн. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010г.)

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 на МС от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 на МС от 11.06.2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

 • РЕШЕНИЕ № 748 на МС от 5.11.2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin