ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА СИНДИКАЛНИТЕ И РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА СИНДИКАЛНИТЕ И РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ1.       Наредбата

2.       Обявлението

3.       Данни по чл. 7а, ал. 1, т. 1 от Наредбата

4.       Данни по чл. 7а, ал. 1, т. 2 от Наредбата

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin