Приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС


Приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕСОт 1 януари 2018 г. България официално пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. В програмата за председателството си страната ни е очертала четири основни приоритета. Те са свързани с намирането на консенсусни решения на големите предизвикателства пред Общността и изграждането на стабилна, сигурна и солидарна Европа.
 
България ще работи за по-доброто бъдеще на ЕС и младите хора чрез постигане на икономически растеж и социално сближаване. Вторият приоритет - Стабилност и сигурност в силна и единна Европа, е свързан с изграждането и прилагането на ефективни механизми за повишаване на сигурността на гражданите на ЕС. Българското председателство ще фокусира усилията си и върху създаването на европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани. Четвъртият приоритет е цифровата икономика и уменията на бъдещето. 
 
В областта на заетостта и социалната политика България ще постави няколко основни теми в центъра на европейските дебати през първото полугодие на 2018 г. Първият приоритет в тази сфера е  очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места. Страната ни ще постави акцент върху младежката заетост и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта.
 
Фокусът на Българското европредседателство ще е насочен и към търсенето на възможности за подкрепа от Европейския социален фонд след края на програмния период 2014-2020 г. Целта е да се намерят ефективни решения за повишаване на растежа и гарантиране на устойчиви работни места, засилване на социалното приобщаване и борба с бедността.
 
Приоритет ще е и темата за интеграцията на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото. Политиките за ранно детско развитие също ще са сред основните акценти в  европейските дебати. Дискусиите по тази тема са в съответствие с приоритетите за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез подкрепа за семействата и децата от най-ранна възраст.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin