Министър Бисер Петков: Новата концепция за ТЕЛК няма за цел да отнема права


Министър Бисер Петков: Новата концепция за ТЕЛК няма за цел да отнема праваИнтервю за предаването „Здравей България“, Нова ТВ, 07.03.2018 г.

 

Водещ: Добро утро, добре дошли, господин Петков. Темата днес, която всички коментираме, е темата, свързана с Пловдив – с насилието, с това, което се е случило в този дом, с обрата по тази версия. Какво виждате Вие с чувствителността си на социален министър в това обществено напрежение, което се появи по темата? То не е случайно, според мен.

 

Бисер Петков:Наистина обществото е силно чувствително, бих казал с изострена чувствителност, към несправедливостта във всичките й форми. Социалното министерство в своите политики се опитва да се ръководи от принципа на социална справедливост. Доколко успяваме, това е друг въпрос.

 

Водещ: Това е въпросът, защото от началото на годината се натрупаха няколко случая, толкова ярки случаи, така ни разтърсиха, и те са свързани с агресия – агресията в социалните домове, в училищата и детските градини също, с ролята на социалните работници, с това, което те могат или не могат да направят, искат или не искат да направят, компетентни ли са или пък въобще не са компетентни? Имаме и една готовност за протести, свързана с хората с увреждания във връзка с промените в ТЕЛК-овете. Ако искате, даже да започнем от нея, защото тя е прясна, касаеща 50 000 български граждани? Те са в протестна готовност, заради една Ваша концепция, внесена в парламента, за системата за оценка на работоспособността. Според тях, това ще ги лиши от средства. Така ли е, това ли е целта?

 

Бисер Петков:  Не, това не е вярна теза. Споменатата бройка на хора, които ще бъдат засегнати от тази концепция, е някаква интерпретация, която аз не възприемам, защото никой не е споменавал такъв брой. Вероятно това е броят на лицата с увреждания, които едновременно получават инвалидни пенсии и работят. Тази концепция няма за цел да отнема придобити права. Това искам категорично да го заявя. По-скоро тази концепция има за цел да предложи вариант за усъвършенстване на медицинската експертиза, която в момента знаете, че се осъществява от органите на експертизата, които са част от системата на здравеопазването – популярните ТЕЛК-ови състави. Предложението в концепцията е да се въведе експертиза по работоспособността, защото тя сега е част от медицинската експертиза, която установява трайно загубена работоспособност на лицата в трудоспособна възраст. В момента ТЕЛК-овото решение е универсален ключ към всички права, които законодателството дава на хората с увреждания, включително и получаване на инвалидна пенсия. Както знаете, всеки, който има 50 и над 50% вид и степен на увреждане или трайно загубена работоспособност, получава автоматично инвалидна пенсия, ако има съответния изискуем от закона осигурителен стаж. Това, което предлага концепцията, е въвеждане на нов модел, който се базира на класификация на Световната здравна организация, която е класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето, в който подход водещото е социалната оценка. Доколко едно лице с увреждане може да продължава да живее функционално, да полага труд, да извършва трудова дейност. Тази концепция предлага на база на този модел, срещу който аз не съм чувал възражение, че трябва да бъде възприет, и начин на организация на тази експертиза.

 

Водещ: Четох обструкциите на хората с увреждания. Те съобщават тази цифра, която цитирах преди малко. Те казват: „Опасяваме се от корупционните практики, които съпровождат тези процедури“, не искат разделение на медицинската експертиза, искат обвързване на плащанията с прага на бедност и минималната работна заплата и се страхуват, че всичко това се прави, за да се смали обемът, размерът на сумите, които ще получават, както и обемът на хората, които обхваща.

 

Бисер Петков: За да се удовлетворят тези искания на представителите на организациите на хората с увреждания, би трябвало да има по-справедлив подход за разпределение на ресурса, който се предоставя на хората с увреждания. Ще припомня, че миналата година за изплащане на инвалидни пенсии сумата е 1,760 млрд. лв. Факт е, че от осигурителната система неправомерно се ползват права от хора, на които процентът им на трайно загубена работоспособност, е завишен.

 

Водещ: Ние помним, че една от тезите на „Обединени патриоти“, една от най-ярките точки в предизборната им програма, беше именно преразглеждане на тези инвалидни пенсии с цел парите, които ще се спестят от неправомерно раздаваните инвалидни пенсии да отидат за повишение на пенсиите на останалите. Вие виждате ли го обаче това да се случва, включително с реформите, които предлагате?

 

Бисер Петков: Това, което аз защитавам като теза е, че средствата, които сега се насочват за хората с увреждания, трябва да останат за хората с увреждания. С реформата, която предлагаме, целта е тези средства да се разпределят по-справедливо, т.е. да отиват повече средства за тези, които реално имат, за да ги подкрепят в техния живот, за да направят живота им по-достоен и по-независим. В тази посока ние предлагаме и други промени, свързани с медицинските изделия, помощните средства, които са друг начин хората с увреждания да водят независим живот и да компенсират функционалните дефицити.

 

Водещ: И към програмата за личен асистент ще се върнем, ако остане време, защото там чух оплаквания специално по тази програма, която е свързана с незрящите хора, които имаха една програма, помагаше им се с асистент да отидат до работа или до училище, беше за работещи и учещи, и след редица промени се оказа, че вече важи за всички, не стимулира работата и ученето и на всичкото отгоре не могат да стигнат много хора до нея. Но преди това да стигнем до въпроса, свързан с усещането, с което започнах, че има огромен дефицит на грижа, на гласност, на права, когато говорим за социално уязвимите групи, усещането, че държавата върви след събитията, а не преди тях. Защо така се получава, с едно изречение, за да ви заведа към конкретна тема?    

 

Бисер Петков: Ако имате предвид случаите, които и Вашата телевизия, и други медии разкриха, на насилие над деца, независимо къде – в Домове за настаняване от семеен тип, в биологични семейства, в детски заведения, в училища, да, остава се с впечатление, че институциите вървят след събитията и се намесват пост фактум. Затова още след първите събития, случаите в Центровете за настаняване от семеен тип в Габрово, спешно беше проведено заседание на междуведомствената работна група на високо ниво за управление на процеса за деинституционализация и се направи анализ на тези услуги.  направено.

 

Водещ: Доколко има контрол, при положение че всички са пръснати вече, не се намират на пет места в държавата, както знаехме едно време. Голям зор беше да ги извадим от там, може би е много добре от една страна, но от друга страна прозрачността, контролът и грижата дали може да бъде на съответното качество е малко спорно. Искам да Ви покажа един абсурд на социалната система. Свързан е с една майка, която успя да си върне отнетите от властите деца след две години съдебна битка. Даниела Колева ни провокира да зададем въпроса „Защо държавата плаща десетки хиляди левове на професионални приемни семейства, за да отглежда децата на изпаднали в нужда биологични родители, вместо да подпомага самите родители? След този репортаж, излъчен преди няколко дни, социалните са посетили семейството. Едно е да си дете в семейство с риск, което създава риск за твоето здраве, за твоето психическо здраве. Друго е да няма пари майка ти да те отгледа, поради форс мажор, обаче държавата да плати тези пари на някой друг, за да гледа детето. Това не е ли абсурдно?

 

Бисер Петков: По случая се работи от 2014 г. В този период от време – вече три и повече години, наистина са предлагани различни мерки на закрила на децата в семейството, които вече, за радост, са четири. И вчера социални работници са били в дома на семейството. Настаняването в приемни семейства е една от мерките за закрила, която се прилага при констатации, че децата са в риск, или че живеят в лоши условия, както е в случая. Приемните семейства в България са професионални в огромната си част.

 

Водещ: Някои твърдят, че това е бизнес.

 

Бисер Петков: От 2426 утвърдени приемни семейства в края на миналата година в регистъра, само 22 са доброволни. Всички останали са професионални, т.е. за това се заплаща.

 

Водещ: Ако тези пари бяха отишли в семейството, нямаше ли да е по-добре за децата, за майката, за всички?

 

Бисер Петков: Резонен е въпросът, който поставяте. Той ще бъде обсъждан. В случая става дума за две различни мерки на закрила, защото по принцип винаги трябва първо да се търсят способите за подпомагане на семействата и за запазване и оставане на децата в семейна среда, в биологичното семейство и едва след това да се търсят възможности за настаняване първо в кръга на близки и роднини на семейството, и едва след това – в приемни семейства. В случая наистина преценката е на социалните работници, но би трябвало, изказвам мнение, което ще обсъждаме с колегите и ако намерим подкрепа, ще предложим съответните решения, в такива случаи финансовата помощ и подпомагане да са насочени първо към семейството, което би могло само да преодолее тези лишения, материални затруднения, които поставят децата в риск, преди да се приложи приемната грижа.

 

Водещ: Борован, „Хризантема“ - всички тези драстични случаи на насилие на деца в тези домове, които казахме, че са разхвърляни из цялата страна, заради излизането на децата от тези домове и настаняването им в Центрове от семеен тип. Как социално слаби социални работници, дано не прозвучи грубо, ще се грижат за други социално слаби хора в риск? Какъв капацитет търсим ние от тези хора, как ще го поддържаме, колко такива хора ви трябват?

 

Бисер Петков: Държавната агенция за закрила на детето, която е контролният орган, започна проверка във всички Центрове за настаняване от семеен тип, която трябва да приключи в рамките на полугодието, т.е. няма да се реагира само по сигнали, а навсякъде ще се провери доколко се прилагат стандартите за социални услуги. Работи се по усъвършенстване на нормативната база за тези социални услуги. Започва реализацията на проект за повишаване на квалификацията, по който бенефициент е Агенцията за социално подпомагане. Работната група, която разработваше финансовите стандарти за следващата година, предложи значително увеличение на финансовия стандарт. Знаете, че заплащането на тези услуги е от държавния бюджет, като държавно делегирана дейност. Разбира се, това не лишава възможността и общините да насочват ресурси, но те са основният доставчик на тези услуги. Надявам се, че съвкупно с тези действия ще променят в положителна посока състоянието.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin