Бисер Петков: Пенсията трябва да съответства на осигурителния принос на лицата


Бисер Петков: Пенсията трябва да съответства на осигурителния принос на лицатаБНТ 1, Още от деня “, 28.09.2018 г.

 

 

Водещ:Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков е гостът ни днес. Здравейте, г-н министър.

 

Бисер Петков:Здравейте.

 

Водещ:Да започнем направо. Ще пада ли таванът на пенсиите?

 

Бисер Петков:Този въпрос е решен от законодателя през 2015 г., когато бяха последните по-значителни промени в Кодекса за социално осигуряване. В параграф 6 на преходните разпоредби на кодекса е записано, че от 1-ви януари 2019 г. би трябвало да отпадне таванът за новоотпуснатите пенсии, а за тези, които са отпуснати до края на тази година, той се запазва, но на по-високо ниво. От 35 % спрямо максимално осигурителния доход или в абсолютно изражение 910 лв., предстои да се увеличи на 40%, което при запазване на максималния осигурителен доход, е 1040 лв.

 

Водещ:За всички пенсии ли говорим?

 

Бисер Петков:Да, таванът е за всички пенсии, независимо дали са за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии и т.н. Той засяга около 65 000 пенсионери към момента. Това е броят на пенсионерите, чиито пенсии са ограничени на максималния размер.

 

Водещ:Защо да не е възможно изобщо да няма такъв таван?

 

Бисер Петков:Текстовете, свързани с отпадането на т.нар. таван на пенсиите от държавната пенсионната система, са променяни многократно. Една справка показва, че текстовете, свързани с новото пенсионно законодателство, което е от 2000 г., са променяни 12 пъти, а срокът за отпадане на тавана е удължаван 5 пъти.

 

Това показва, че всъщност не е имало готовност за отпадане на тавана като един ограничител на размера на пенсиите. Това се обяснява с факта, че в пенсионното ни законодателство има много положения, които са предпоставка за изкривяване в определени случаи на размера на пенсиите. Целта е размерът на пенсиите да съответства максимално на размера на осигурителния принос на лицата, т.е. лицето прави вноски в първия стълб, въпросът е върху какъв осигурителен доход прави тези вноски и за какъв период.

 

Водещ:Притеснявате се, че ще има хора, които ще получават твърде високи пенсии ли?

 

Бисер Петков:Не е притеснението, че ще има високи пенсии. Въпросът е, че така изчислените размери на пенсиите няма да съответстват на осигурителния принос на лицата поради различни съществуващи в законодателството положения.

 

Водещ:И за да няма такова несъответствие, т.е. някой да получава много по-висока пенсия в сравнение с това, което е влагал като средства, затова ли ще променяте формулата? За да не се дават толкова високи пенсии?

 

Бисер Петков:Целта ни е това административно ограничение, което в момента действа, да се замени с вградени корективи или регулатори в самата пенсионна формула. Това започна с промените през 2015 г., когато беше решено от 1.01.2019 г. при изчисляването на пенсиите да се взема за осигурителен доход периодите след 1997 г., т.е. да отпадне този избор, който сега законодателят предполага – на 3 години по избор на лицето, най-благоприятни от последните 15 години.

 

Водещ:Искате това да отпадне?

 

Бисер Петков:Това вече е решено с промените в Кодекса за социално осигуряване, направени през 2015 г., но влиза в сила от 1.01.2019 г.

 

Водещ:Какво ще се взема предвид, моля отново да ни обясните?

 

Бисер Петков:Съгласно действащите разпоредби, които влизат в сила от 2019 г., ще се изчислява т.нар. индивидуален коефициент, който показва какъв е индивидуалният принос на лицето спрямо средния. Ще се взема всъщност доходът, който лицето има след 97-ма г. През 1997 г. е въведен регистър на осигурените лица, в който за всеки един от нас има данни за това върху какъв доход се е осигурявал, при кой работодател, в какви размери и т.н.

 

Водещ:И сега тук всеки се пита ще бъде ли ощетен от това?

 

Бисер Петков:Аз мисля, че не можем да говорим за ощетяване, защото бяха правени разчети как това ще се отрази върху размера на пенсиите. За по-голямата част от лицата това ще се отрази благоприятно, т.е. би довело до по-голям размер на изчисляваната пенсия. Общата полза е, че това, което е на светло и фигурира в една система или регистър, на практика ще се ползва и ще доведе до ускоряване на процеса на отпускане на пенсии, до облекчаване на лицата. Защото досега един от най-големите проблеми беше, че когато се пенсионираш, търсиш документи, съответно УП-та от периода преди 97-ма година. Съответно има множество хипотези, прекратени работодатели, липса на документи, така че този проблем ще отпадне за бъдещите пенсионери.

 

Водещ:Но по този начин удряте и една друга група – хора, които работят на по-висока заплата, но работодателите и те се осигуряват на минимална. Т.е опитвате се по този начин да извадите повече хора от сивия сектор ли?

 

Бисер Петков:По принцип регистърът съдържа данни за реалното осигуряване на лицата, т.е върху какъв осигурителен доход и в какви периоди лицето се е осигурявало. Ако лицето се е осигурявало върху ниски доходи, тогава индивидуалният коефициент ще бъде по-нисък и при определени други условия пенсията също ще му бъде по-ниска. По отношение на осигурителния стаж той е всъщност условие за придобиване право на пенсия – т.е. трябва да имаш определен осигурителен стаж, за да можеш да придобиеш право на пенсия.

 

Водещ:Възможно ли е по-голямо увеличение на пенсиите следващата година, за какъв размер вие имате готовност и от кога да се очаква?

 

Бисер Петков:По отношение на увеличението или както е термина в Кодекса за социално осигуряване „ осъвременяване на пенсиите“, има ясни правила. Правилото, по което българската пенсионна система е възприела и което се прилага, е т.нар. златно швейцарско правило – всяка година от 1-ви юли всички отпуснати пенсии до края на предходната година се осъвременяват с процент, който се получава като сбор, половинки на ръста на средния осигурителен доход и на индекса на потребителските цени.

 

Водещ:Какъв е процентът, които се получава за следващата година?

 

Бисер Петков:  Процентът за следващата година е 5,7. Този процент ще бъде заложен в проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година и всички пенсии, отпуснати до края на 2018 г ще бъдат осъвременени, ще бъдат увеличени с 5,7 процента.

 

Водещ:От кога може да се очаква това осъвременяване?

 

Бисер Петков:В Кодекса за социално осигуряване е записано, че осъвременяването става от 1-ви юли.

 

Водещ:ДПС обаче настояват това да стане от 1-ви април заради тежката зима, която се очаква, заради увеличаването на цената на газа, което довежда до увеличаването на цената и на други стоки. Ще се вслушате ли в този аргумент?

 

Бисер Петков:Чух този анонс от председателя на Комисията по труда и социалната политика по време на дискусията, която се провеждаше с пенсионерските организации. Това е нещо, което вероятно ще бъде направено по време на бюджетната процедура. Но проектът на Закона за бюджета не е готов, не е започнало обсъждането му. Повтарям, че правилото е всички пенсии да се осъвременяват от 1-ви юли. Добре е да се придържаме към правилата, но ако бъде направено такова предложение,  разбира се, че то ще има своите аргументи и ще се разисква. Нека да започне разглеждането на проектозакона за бюджета и тогава всички тези предложения ще бъдат сложени на масата.

 

Водещ:ВМРО поиска в една кошница с определени продукти да се сложи лимит на печалбата за производителите на тези продукти. БСП пък поискаха ДДС-то на хляба да стане 5 процента. Популизъм или възможност- какво виждате вие?

 

Бисер Петков:Последните дни, след като стана ясно с какви проценти ще нараснат цените на енергоносителите, се появиха различни предложения как да се защити по-добре бедната част от населението, която ще изпита допълнителни трудности от това. Все още не са ясни мащабите от очакваното увеличение на цени на основни стоки. В тази посока разбирам и предложението, което беше направено от ВМРО. Все още не е дискутирано с представители на политическата сила това конкретно предложение. Познавам го от медиите. Вероятно следващата седмица ще го обсъждаме по-детайлно. Тук въпросът е чисто икономически също доколко държавата може да се намесва в една пазарна икономика чрез регулиране и контрол върху цените, макар и на стоки от първа необходимост.

 

Водещ:Има ли механизми и готовност, за да подпомогнете тези слоеве, които са в нужда?

 

Бисер Петков:Такъв инструмент, които се използва, са целевите помощи за отопление.

 

Водещ:БСП казаха, че ако техен човек беше на ваше място, биха вдигнали размера на тези помощи и дори биха увеличили броя на хората, които да ги вземат.

 

Бисер Петков:Това не зависи от решение на социалния министър, защото отново тук има наредба, която регламентира кои хора имат достъп до тези помощи и съответно как се определя размера на помощта. Достъп до тези помощи имат над 200 000 човека, миналата година 204 000 са ги получили.

 

Водещ:Има ли възможност да се увеличи броя на хората, които ги получават?

 

Бисер Петков:Достъпът до тези помощи на практика беше увеличен с увеличението на гарантирания минимален доход от началото на тази година, защото той е в основата на достъпа до тези помощи. А размерът на помощта, съгласно наредбата, се определя на база цената на електроенергията. Месечният размер на помощта е стойността на 285 киловатчаса електроенергия и съответното разпределение между дневна и нощна по осреднената цена на краен потребител. И съответно на тази база през месец юли, когато започна кампанията по подаването на заявления и отпускането на тази помощ, тя е за 5 месеца, беше определен по тези правила размерът на помощта. Ако има промяна в цената, която се определя от Комисията по енергийно и водно регулиране, това би било възможност да бъде завишен и размерът на помощта, макар, че тя вече се изплаща и над 170 000 вече са получили тази помощ. Но това е регламентирано в наредбата и не зависи от социалния министър какъв да бъде размерът на помощта.

 

Водещ:Кога да очакваме Закона за хората с увреждания, заради които толкова дълго време протестираха?

 

Бисер Петков:Вчера приключи общественото обсъждане на законопроекта за хората с увреждания. Разискването продължи 30 дни. В понеделник е насрочено заседание на Националния съвет за интеграцията на хората с увреждания. Този законопроект трябва да мине през обсъждане в този формат, както и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Когато тези обсъждания приключват, законопроектът влиза в Министерски съвет и след това в Народното събрание.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin