Хората с инвалидна добавка ще получават нова финансова подкрепа от средата на февруари


Хората с инвалидна добавка ще получават нова финансова подкрепа от средата на февруариБТВ, предаването „Тази сутрин“, 7.01.2019 г.

 

Водещ: Здравейте и Честита нова година!

 

Бисер Петков: Здравейте!

 

Водещ: Защо се наложи тази трансформация?

 

Бисер Петков: Това произтича от влезлия в сила от 1 януари Закон за хората с увреждания, който предвижда нова месечна финансова подкрепа за всички хора с трайни увреждания, които са над 18 г. В тази месечна финансова подкрепа, която ще бъде в по-висок размер и ще се актуализира годишно, защото е обвързана с линията на бедност, влиза и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща в размер от 25%.

 

Водещ: Много хора според мен ще са притеснени, защото няма и да са разбрали или няма да са уведомени. Направихте ли така, че всички хора да разберат, че този вид добавка ще се трансформира и ще се изплаща от службата за социално подпомагане.

 

Бисер Петков: Да, беше организирана информационна кампания от колегите от Национално осигурителния институт (НОИ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП). Първо НОИ подготви разпореждания, които са изпратени на около 340 000 пенсионери, които получават 25% от социалната пенсия за инвалидност към основната си пенсия. По този начин хората бяха информирани, че тази част от пенсията им вече няма да се изплаща от НОИ, защото ще стане част от новата помощ, която ще се изплаща от АСП. Тази информация беше подадена и към пощенските клонове, чрез които голяма част от пенсионерите получават пенсиите си. Там също има информационни материали, така, че хората да разберат какъв е смисълът на промяната. А смисълът е да получават по-голяма подкрепа, която ще се актуализира годишно. Минималният размер на помощта, която ще получават сега хората със степен на увреждане между 71 и 90%, е  52,20 лв., а добавката от 25% от социалната пенсия за инвалидност, която се спира, е около 30 лв. Аз ще помоля за разбиране тези хора, защото неудобството, което се получи, е, че двете системи плащат по различен график. НОИ изплаща пенсиите за текущия месец, започвайки от  7-мо число, докато АСП плаща за предходния месец. По данни на АСП около 290 000 от 340 000, които получават социална пенсия за инвалидност в размер от 25%, получават и месечни добавки за социална интеграция. Те ще получат интеграционните добавки за месец декември през януари. Тези хора не трябва да подават заявления за отпускане на новата финансова подкрепа. Тя ще им бъде отпусната по служебен път и ще се изплаща от февруари.

 

 

Водещ: Много е важно дали това е обвързано с действие от страна на хората, трябва ли да отидат да подадат заявление. Колко трябва да го направят?

 

Бисер Петков: По наши разчети около 50 000 пенсионери, които не получават месечни интеграционни добавки от АСП, ще трябва да подадат заявление-декларация в дирекцията социално подпомагане по техния настоящ адрес, за да получават новата месечна помощ, регламентирана в Закона за хората с увреждания.

 

Водещ: Ако не го направят, ако се окаже, че някой не е уведомен, има ли ангажимент от страна на държавата тези хора да отиде някой при тях социален работник или някой, който да им каже, че трябва да го направят.

 

Бисер Петков: С нашите служби максимално ще съдействаме, за да информираме хората. Законът изрично предвижда за тези, за които има данни, има извършени плащания, номер на сметка, или пък изразена воля за получаване на сумите чрез пощенските клонове това да става по служебен път. Но за хората, които не са получавали плащания от АСП, би трябвало да подадат тези заявления –декларации до края на месец март. Ако те го направят няма да загубят правото си, защото погасителния срок на вземанията за социални плащания е 3 месеца.

 

Водещ: Това означава, че до края на март трябва да подадат такива заявления, ако подадат до края на март, тези, които не са се добавили през януари и февруари, ще бъдат изплатени до края на март.

 

Бисер Петков: Ще бъдат изплатени накуп. Колкото по-рано го направят, толкова по-добре, за да могат да получават регулярно новата месечна финансова подкрепа.

 

Водещ: Нека хората и чрез ефира да се осведомят за това, за да могат да не губят парите си или да получават по-малка пенсия, и да не се чудят защо това е така през новата година. Винетките за хора с увреждания, знаем, че скандалът с електронните винетки е от миналата седмица, като че ли затихна, като че ли системата вече заработи, за хората с увреждания ще има ли проблем.

 

Бисер Петков: Хората с увреждания имат право на безплатни винетни стикери. Миналата година около 228 000 хора с увреждания са получили такава подкрепа. Въвеждането на електронна винетка през тази година наложи промяна в Наредбата за реда и условията за предоставяне на безплатни стикери. От 2-и януари дирекциите „Социално подпомагане“ в страната приемат заявление-декларация за предоставяне на безплатни електронни винетки. По данни на АСП още през първия ден са подадени над 2100 заявления. Очакваме, че този процес ще протича нормално. Предвидено е ежедневно, постъпилите заявления да се предоставят по защитен електронен канал на агенция „Пътна инфраструктура“ и в рамките на до 7 дни, хората, които са подали заявления, да получават електронна винетка.

 

Водещ: Смятате ли, че там би имало някакво затруднение или забавяне? От момента, в който те са подали молбата да знаят, че след 7 дни ще имат винетка, или може да има някакво забавяне, което да не е по тяхна причина.

 

Бисер Петков: Не очакваме забавяне, процесът стартира от 2-и януари. През започващата седмица очакваме, че вече ще бъдат валидирани първите електронни винетки за хора с увреждания. Хората с увреждания не бива да избързват. По-добре е да се информират до кога е срокът на валидност на тяхната действаща винетка и десетина дни преди изтичането му да  подадат заявлението за издаване на електронна винетка за 2019 г.

 

Водещ: В края на миналата година разбрахме, че фирмите трябва да наемат хора с увреждания по закон. Между 50 и 99 души по 1 човек, над 100 по 2 процента от състава, ако е възможно обаче това за производството. Това обаче означава ли, че ако фирмите не назначат такива хора, реално се въвежда данък хора с увреждания?

 

Бисер Петков: Не бих приел това определение, става дума за компесационна такса, или вноски, ако работодател, който не изпълни задължението за попълване на квотата за лица с увреждания, трябва да внася. Вноската е 30 процента от минималната работна заплата.

 

Водещ: Това е като данък, ако не си наел хора с увреждания. Но това ще проработи ли наистина за хората с увреждания? Защото една фирма може да реши да плати, вместо да си създава проблеми, или пък да търси хора с увреждания, които наистина ще могат да се включат в производството или в самия работен процес.

 

Бисер Петков: Това предложение, което вече е законова норма, беше едно от най-широко дискутираните в рамките на подготовката на Закона за хората с увреждания. Това е една стара идея в България и работеща практика в други европейски държави като Германия, Испания, Гърция. Очакване от страна на хората с увреждания е, че по този начин една значителна част от тях ще получат възможност да работят. Интеграцията на хората с увреждания се случва, когато те се трудят. Затова се въведе това изискване. Законодателят е предвидил алтернативни мерки, които ще бъдат разписани подробно в Правилника за прилагане на закона.

 

Водещ: Въпросът е да не е фиктивна заетост, която ще накара хората с увреждания отново да са си в домовете, фирмите фиктивно ще наемат такива или ще решават да си плащат този данък.

 

Бисер Петков: При сегашната конюнктура на пазара на труда, когато има остър недостиг на работна сила, фирмите наистина ще наемат и хора с увреждания, когато те могат да изпълняват съответната работа.

 

Водещ: В началото на годината нека да кажем с колко ще се вдигнат пенсиите за 2019 г.?

 

Бисер Петков: От 1-ви юли всички пенсии, отпуснати до края на 2018 г., ще бъдат индексирани с 5,7 процента. Новите размери на минималните пенсии, които се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, вече са фиксирани. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1-ви юли ще бъде вече близо 219,36 лв.

 

Водещ: Средно с колко се вдига една пенсия в България?

 

Бисер Петков: Нарастването на средната пенсия, което се очаква, е  24 лв.

 

Водещ: Майките на деца с увреждания махнаха палатките пред Народното събрание. Зарекоха се, че ще ги вдигнат в началото на новата година пред здравното министерство. Те искат реформа в ТЕЛК, възможно ли е окончателно да бъде направена така, че да са доволни голяма част от хората с увреждания?

 

Бисер Петков: Миналата година започна реформата. Част от нея са новата месечна финансова подкрепа за хората с увреждания, индивидуалната оценка, която се подготвя, личната помощ, която би следвало да се предоставя от 1-ви септември. Всичко това обаче е следствие от медицинската оценка – от вида и степента на увреждане или от крайно загубената работоспособност, която сега се определя от ТЕКЛ-овите състави. Така че, логично е исканията за реформа да бъдат насочени към и към системата на медицинска оценка. Мисля, че вече имаме добро взаимодействие с представители на майките на деца с увреждания. Разчитаме на тях и в подготовката на подзаконовата уредба по приетите закони. Сигурен съм, че ще се направят крачки в правилната посока и по отношение на промяната в медицинската експертиза. Още в края на 2017 г. МТСП предложи концепция за отделяне на експертизата на работоспособността от чисто медицинската оценка.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin