Архив от дата:

.


Бисер Петков: Промените от 2015 г. доведоха до финансово стабилизиране на пенсионния фондИнтервю за предаването „Здравей България“ на Нова телевизия, 20.03.2019 г.

 

Водещ:Добро утро и добре дошли. Чухме, че след срещата с премиера, ощетени няма да има. Имаше няколко примерaв публичното пространство на пенсии, изчислени по двата различни калкулатора, които са функционирали едновременно. Какво ще се случи с човек, който в момента трябва да вземе 165,70 лв. пенсия, а преди това е сметнал, че ще взема 424 лв. Какво ще стане с тези хора, колкото и да са те?

Бисер Петков:Аз нямам конкретните данни, на база на които са изчислени тези размери на пенсиите, за да мога да ги коментирам. Националният осигурителен институт от 2012 г. разработи електронна услуга за изчисляване на прогнозен размер на пенсията. С нея по автоматичен път се включват данните от регистъра на осигурените лица. Лицата въвеждат избран от тях 3–годишен период от последните 15 години преди 1997 г. Това са данни, с които кандидат-пенсионерите разполагат, но НОИ няма информация за тях. НОИ има данни за стажа и дохода на лицата след 1997 г., откогато функционира регистърът на осигурените лица. Вероятно за изчисляването на тези размери на пенсията лицето си е въвело данни за избран от него 3 –годишен период, с които то разполага и смята, че са достоверни, за да може да се изчисли размера на пенсията.

От тази гледна точка НОИ няма как да идентифицира такива индивидуални случаи при анализaна оценките и въздействието при подготовката на законодателни промени, защото се изследват съвкупности, търси се ефектът от дадена промяна върху тази съвкупност. Изследва се какво би се случило, ако примерно се промени индивидуалният коефициент на една съвкупност от хора, на които вече са отпуснати пенсии. Именно на база на такива разчети НОИ оповести тези данни. Промяната, която се предвижда в изчисляването на индивидуалния коефициент, ще има положително въздействие. Положително засегнати ще бъдат 56 процента от пенсионерите, на които им предстои пенсиониране през 2019 г., които вече са уведомени от НОИ за това. Негативно засегнати са 31 процента. Аз подлагам на съмнение тези числа. Струва ми се, че тези отклонения са много големи. В рамките на това, което НОИ представи и беше анализирано по време на подготовката на тези законопроекти, отклоненията, които бяха констатирани, бяха в съвсем по-ниски стойности.

Анализът на НОИ показва, че негативно засегнати от промяната ще бъдат лица, които в периода 1997-1999 г. за няколко месеца са се осигурявали на много висок доход и са имали нерегулярна трудова заетост.

 

Водещ:Срещата вчера при премиера беше, за да се каже, че няма проблем или да се каже, че ако има проблем, той ще бъде поправен.

 

Бисер Петков:Срещата вчера при премиера беше, за да се обсъди ситуацията. Посланието от тази среща е, че не трябва да има нито един негативно засегнат от промяната български бъдещ пенсионер. Става дума за промяна в законодателството, която беше приета през 2015 г. Имаме две последователни промени. Едната е от 2015 г., а през 2018 г. със Закона за бюджета на ДОО имаше още една промяна в периода, за който се изчислява индивидуалният коефициент.

 

Водещ:Сега кое поправяте това през 2015. или това от 2018 г.?

 

Бисер Петков:Това, което се очерта като общо желание и намерение е да бъде дадена възможност на лицата да изберат, да поискат при изчисляването на пенсията да им бъде взето под внимание и доходът от периода 1997-1999 година.

 

Водещ:Това, че НОИ няма информация до 1997 г. сме го разбрали. Хаосът е продължил след 1997 г. до 2000 г. ли, че и тези години трябва да бъдат премахнати? И там ли има проблем?

 

Бисер Петков:Аргументите за промяната, която беше гласувана през 2018 г., бяха свързани първо с това, че беше предвидено отпадане на тавана на пенсиите за новоотпусканите от 2019 г. пенсии. И за да може да действа максималният осигурителен доход като естествен регулатор върху размера на пенсиите, се премина към решението при изчисляването на размера на пенсиите да се взема осигурителният доход не от 1997 г., когато е въведен регистърът, а от 2000 г., когато е въведен максималният осигурителен доход като регулатор. Това, което ще бъде предложено, е хората да имат право да заявят участието и на дохода между 1997 г. и 1999 г.  при изчисляване на индивидуалния коефициент.

 

Водещ:Има ли пари за пенсии? Вчера Ивайло Калфин каза, че промените в изчисляването на пенсиите са въведени, за да се спестят пари.

 

Бисер Петков:Не съм съгласен с тази теза. Промените бяха въведени с комплексната реформа от 2015 г., която беше проведена по времето, в което г-н Калфин беше министър на труда и социалната политика. Това са параметрични реформи, свързани с увеличаване на размера на осигурителната вноска за пенсия от 17,8 процента на 19,8 процента. Те доведоха до финансово стабилизиране на пенсионния фонд. Това се вижда в бюджета на ДОО. За първи път за 2019 г. планираният дефицит е под 4 млрд. или около 1/3 от разходите вече се финансират от държавата чрез субсидии от държавния бюджет. През 2015 г., когато започна реформата, повече от 50% от разходите се финансираха от държавния  бюджет. Смятам, че това е положителна тенденция. Промените в индивидуалния коефициент нямат за цел да има икономия. Напротив, целта е по-справедливо да се обвърже размерът на пенсиите с реалния осигурителен принос на лицата. Това, че е по-справедливо не означава, че е по-благоприятно за всеки.

 

Водещ:Нали ще се внесат поправки в парламента?

 

Бисер Петков:Ще се предложи на парламентарните групи да се обсъдят предложения за изменения в Кодекса за социално осигуряване.

 

Водещ:Това не можеше ли да се случи без да се налага министър-председателят вчера да ви вика при него и да ви праща да успокоявате хората, които се притесниха?

 

Бисер Петков: Беше подходено отговорно към промените и 2015 г., и през 2018 г. Те бяха приети след редица анализи и оценка на въздействието, но ставаше въпрос за съвкупности. Индивидуалните случаи излязоха чрез медиите. Затова преди няколко дни Надзорният съвет на НОИ възложи на оперативното ръководство на НОИ да изготви този подробен анализ. На база на тези случаи, на вчерашното обсъждане се изрази общата воля да се коригира това, да се даде възможност лицата да поискат и доход отпреди 2000 г. да се включи в изчисляването на индивидуалния коефициент.

До момента няма отпусната пенсия по новите правила, т.е. няма ощетен. Тъй като се появиха съмнения, че ще бъдат ощетени хората в очакванията си за размера на пенсията, ще направим необходимото това да не се случи.

 

Водещ:В каква ситуация се намират тези, които трябва да се пенсионират в периода между 1-ви януари 2019 г и деня на поправката?

 

Бисер Петков:Ще бъде предвидена преходна разпоредба, с която и на тях, ако междувременно им е отпусната пенсията, да им бъде дадена възможност да поискат пенсията им да бъде преизчислена.

 

Водещ:Смисълът от осигуряването на реалните пари. Питаме ви за доверието в системата и изобщо доближаваме ли се до това всеки да внася толкова, колкото трябва да получи. Или просто се преразпределят едни пари, за да може всеки да вземе някаква пенсия?

Бисер Петков:Много е важно доверието, защото пенсионната система освен осигурителна, е и финансова система. Доближаваме се до по-точното отчитане на приноса с това, че размерът на пенсията отчита осигурителния принос на лицата за все по-дълъг период. Ако в началото по Закона за пенсиите и след въвеждането на новото законодателство през 2000 г. пенсията се е изчислявала за доход от 3 години, то сега в общия случай на пенсионерите, които се пенсионират и са имали нормална трудова биография, пенсията се изчислява за доход, който е 20 и повече години.

 

Водещ: Колко би била вашата пенсия ако се опитате да направите прогноза в различните варианти?

 

Бисер Петков:Правил съм го чрез услугата на НОИ за изчисляване на прогнозен размер на пенсията преди 2 г., когато бях по-близо до тази проблематика. Калкулаторът обаче показва по-точно, когато едно лице е близо до пенсиониране. Малко над 800 лв. беше като размер, ако не ме лъже паметта. Оттук нататък осигуряването и осигурителното поведение до пенсиониране също ще влияе. Това, което искам да кажа е, че в първия стълб има и елемент на солидарност.

 

Водещ:Частично би се решил този проблем, ако промените, които се правят, засягат новопостъпилите на работа хора, които тепърва ще се осигуряват, ще знаят какво ги очаква и това ще им бъде гарантирано.

 

Бисер Петков:Това означава, че промените би трябвало да са в интервали не по-малки от 40 години, защото това е средната продължителност на трудовия живот на едно лице. От тази гледна точка за тази промяна, свързана с отпадането на трите години, се изчака да има данни в регистъра за 20-22 годишен период и след това тя се предложи.

 

Водещ:Кажете за великденските добавки. Малко прозвуча като да си купим спокойствие. Ясен ли е размерът на добавката, която вчера беше обещана за Великден?

Бисер Петков:Последните години правителството винаги е изплащало добавки към великденските и коледните пенсии и това е ставало преди самите празници. Именно за да могат да бъдат платени тези добавки с априлските пенсии, което започва от 7-ми април, е предложено на днешното заседание на Министерски съвет да бъде взето такова решение.

 

Водещ:Каква сума е предложена?

 

Бисер Петков:Сумата за великденските добавки е 40 лева на едно лице за всички пенсионери, чиито пенсии са до 348 лв. Това е актуалният размер на линията на бедност. Над 1,320 млн. пенсионери по разчети на НОИ би трябвало да имат право на великденската добавка. На днешното заседание на правителството се очаква да бъде гласувана добавката.

 

Водещ:Вашата заместничка е от политическа сила, която обещаваше 300 лв. минимална пенсия. Ще бъде ли минималната пенсията 300 лв. до края на мандата?

 

Бисер Петков:Аз не мога да се ангажирам, не принадлежа към тази политическа сила.  Моето разбиране и в експертен план е, че би трябвало да се търси ресурс за общо увеличаване на пенсиите, а не само на минималните пенсии. Прекаленото увеличаване на минималните пенсии дебалансира системата. Когато политическата сила и коалиция реши, това става с промени в закона, защото минималният размер на пенсията се определя със Закона за бюджета на ДОО.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България