Архив от дата:

.


Първият доклад на България по изпълнението на Конвенцията за правата на хората с увреждания беше представен в ООНПървият национален доклад на България по изпълнение на задълженията по Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН беше представен по време на 20-та сесия на Комитета по правата на хората с увреждания. Форумът се състоя на 3 и 4 септември в Женева, Швейцария.

 

Делегацията на България беше ръководена от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. В нея участваха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на външните работи и Постоянното представителство на България в Женева. 

 

В изказването си Минчо Коралски подчерта, че докладът е подготвен по прозрачен начин с активното участие на всички органи и институции, занимаващи се с правата на човека, включително неправителствени организации. Адаптирането на българското законодателство към изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания е продължителен процес и неговото успешно протичане предполага активното включване и сътрудничество с неправителствени организации и хора с увреждания на всеки един етап на планиране на мерки, тяхното обсъждане, приемане, прилагане и мониторинг, добави той.

 

С цел подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, гарантиране на тяхното пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот и насърчаване зачитането на техните правата във всички политики е приета и се изпълнява Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г. Документът е разработен в изпълнение на националните ангажименти по прилагане на Конвенцията, каза още Минчо Коралски.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България