Архив от дата:

.


МТСП организира конкурс за национална награда за социални иновацииМинистерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации. Основна цел на инициативата, която се организира за трета поредна година, е да се насърчи развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество. По този начин ще се повиши видимостта и ролята на социалните предприятия. Ще бъдат отличени социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации в сектора на социалната икономика.

 

През настоящата година конкурсът се обявява за категориите:

  • социални иновации, свързани със заетост;
  • социални иновации, свързани със социално включване;
  • социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги.
  •  

Ще бъдат връчени до три награди - първа, втора и трета (почетен плакет). Крайният срок за кандидатстване е 17.30 часа на 12.10.2018 г. Предложенията се подават на следния електронен адрес: si_nagrada@mlsp.government.bg. До участие се допускат физически лица, граждани на България  и юридически лица, регистрирани в България.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

  • формуляр за кандидатстване (по образец);
  • декларация (свободен текст), с която се удостоверява оригиналността на идеята.

Подробности за конкурса можете да откриете на следния адрес: http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България