Архив от дата:

.


МТСП и УНИЦЕФ ще продължат сътрудничеството си в областта на социалните услуги и деинституционализацията на децаМинистерството на труда и социалната политика и УНИЦЕФ ще продължат партньорството си за продължаване на деинституционализацията на грижите за деца и развитието на социалните услуги. През 2019 г. организацията ще продължи работата си по анализа на системата за закрила на детето и актуализирането на методиките и стандартите за качество и финансиране на превантивните и алтернативни услуги за деца и родители. Тези приоритети бяха очертани по време на Годишната среща за преглед на резултатите от изпълнението на програмата за сътрудничество между правителството на България и УНИЦЕФ за периода 2018-2022 г., която се проведе днес в МТСП.

 

Дискусията беше открита от заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, представителя на УНИЦЕФ за България Джейн Муита и заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева.

 

Акцент в работата на МТСП през последните 2 г. бяха инвестициите в ранното детско развитие. Това беше и един от приоритетите по време на българското председателство на Съвета на ЕС 2018, каза заместник-министър Русинова. Тя подчерта, че новият Закон за социалните услуги дава по-добра регулация, регламeнтира създаването на интегрирани услуги за ранно детско развитие и иновативно финансиране. През следващата година се очаква да бъде приет и нов Закон за детето, добави Русинова.

 

Като успешна правителствена политика тя открои деинституционализацията, приобщаващото образование и механизма за задържане на децата в училище. Те са в основата на качественото на образование, младежките политики и успешната заетост, обобщи заместник-министър Русинова. Тя благодари на УНИЦЕФ и всички партньорски институции за доброто сътрудничество, тъй като съвместната работа променя живота на децата в България.

 

На срещата представителите на УНИЦЕФ отчетоха свършеното през 2018 г. През 2019-2020 г. в страната ще продължи въвеждането на патронажните грижи чрез центрове за майчино и детско здраве. Пилотните услуги  в областите Шумен и Сливен са подкрепили 6198 семейства с 6896 деца до 3 години. Планът за следващите 2 години предвижда изграждане на национална система за ранна интервенция за деца със затруднения в развитието и увреждания.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България