Архив от дата:

.


Набират се нови заявления за финансиране на обучението на лекари-специализанти по проект от ОПРЧРВ изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика, е обявен трети прием на заявления от лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти, чието обучение може да се финансира. 

 

Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването. Чрез него се подкрепят две групи: лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти.

 

В обявената процедура на подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info, като се следва "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл). През същия сайт се подава и заявлението за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи.

 

Информация за критериите за подбор на специализантите, чието обучение може да бъде финансирано по проекта, условията и начина за кандидатстване, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за трета процедура за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти“.

 

Процедурата за подбор на лекари-специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти за финансиране на обучение по проекта е със срок за кандидатстване до 30.09.2020 г.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България