Архив от дата:

.


Над 25 500 души ще получават услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и през 2019 г.Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е осигурено предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ със средства от държавния бюджет. По този начин се гарантира  устойчивост при предоставянето на услугите в домашна среда на територията на цялата страна.
 
В изпълнение на чл. 19 от Постановлението на Министерския съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) изготви двустранни споразумения с общините за предоставяне на услугите в домашна среда през следващата година. Споразуменията са изпратени до общинските администрации в страната.
 

В Закона за личната помощ е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 г. До предоставянето на лична помощ, лицата продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, финансирани със средства от държавния бюджет, по досегашния ред.

 
През 2018 г. над 25 550 души в цялата страна са получили подкрепа от лични и социални асистенти и домашни помощници. Финансирането от държавния бюджет и подписването на споразумения между АСП и общините  гарантира, че броят на хората, които са получавали услугите ще се запази същият през 2019 г., без прекъсване в предоставянето на необходимата подкрепа.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България