Архив от дата:

.


Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда ще консултират работниците от „АЛС България“ ЕООД по повод прекратяване дейността на предприятиетоАгенцията по заетостта (АЗ) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“  (ИА ГИТ) са в готовност да информират и консултират работниците и служителите, които предстои да бъдат освободени от „АЛС България“ ЕООД. Поводът е заявеното намерение на работодателя да прекрати дейността си в България. Видно от Информационната система за производства по несъстоятелност, дружеството „АЛС България“ е входирало искова молба за обявяване в несъстоятелност в Софийски окръжен съд.

 

Работниците и служителите ще бъдат консултирани за  посредническите услуги на Агенцията по заетостта, чрез които могат да бъдат устроени възможно най-бързо отново на работа. Ще получат информация и за възможностите за трудова мобилност и придобиване на нови знания и умения чрез включване в обучения. От Инспекцията по труда ще ги запознаят с правата им по Кодекса на труда във връзка с прекратяване на трудовите правоотношения, свързани с изплащане на обезщетения, с документите, които следва да бъдат оформени и предоставени на работниците. 

 

Екип на двете институции ще се срещне и с работодателя, за да го консултира за задълженията му по отношение законосъобразното прекратяване на трудовите правоотношения на работещите, процедурата за масови уволнения, обявяването на  престой и за други задължения, свързани с трудовото законодателство. Ще се търси и неговото съдействие, за да може консултациите от страна на експертите на Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда да бъдат осъществени на територията на производствените обекти на дружеството за удобство на работниците и служителите.

 

Към момента е установено, че работодателят няма задължения към работниците и служителите си.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България