Архив от дата:

.


Десетки общини се включиха в Информационния ден по схемата „Патронажна грижа“ в СофияДесетки общини се включиха в Информационния ден по схемата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, който бе организиран от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в София. При откриването на събитието заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова заяви, че ОПРЧР разчита на партньорството с общините за развиване на успешна социално-здравна услуга.

 

„Патронажната грижа е част от дългосрочната политика на Министерството на труда и социалната политика за повече услуги в домашна и семейна среда, които да водят до превенция на деинституционализацията и надграждат грижата за възрастните и хората с увреждания“, коментира Русинова. Тя подчерта, че патронажната грижа ще надгради предлаганите услуги от Социалния патронаж и вече натрупания опит със схемите за лични и социални асистенти и домашни помощници. 

 

По схемата ще бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете на възрастни и хора с увреждания. Нуждаещите се ще бъдат консултирани и ще им бъде оказвана и психологическа подкрепа. От услугата ще могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всяко лице ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Очаква се схемата да обхване 17 000 възрастни и хора с увреждания, а по нея да кандидатстват 265 доставчици на социални услуги.

 

Общият бюджет на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е 45,7 млн. лева. Схемата е с продължителност до 2023 г. Зам.-министър Русинова изрази надежда предоставянето на услугата  да стартира още през пролетта на 2019 г.

 

„Патронажната грижа ще ни послужи като тестов модел на новия Закон за социалните услуги, в който се регламентира т.нар. интегриран подход при предоставяне на междусекторни услуги“, подчерта зам.-министър Зорница Русинова. Тя припомни, че в него е предвидено да се създаде  карта за планиране на социални услуги на национално ниво. Със закона за първи се дефинира и възможност за предоставяне на социални услуги на общинско, областно и национално ниво.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България