Архив от дата:

.


Разяснения на МТСП във връзка с публични интерпретации за Препоръката за заетост и достоен труд на МОТВъв връзка с появилите се интерпретации в публичното пространство относно Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост (№ 205) на Международната организация на труда (МОТ) Министерството на труда и социалната политика прави следните разяснения:

 

На 11 януари 2019 г. правителството взе решение да предложи на Народното събрание да вземе акт от цитираната препоръка, която е приета на 106-ата сесия на Международната конференция на труда на 16 юни 2017 г. в Женева. Тази процедура е в изпълнение на ангажименти на България, произтичащи от членството на страната ни в МОТ. В устава на организацията е регламентирано, че всяка държава-членка трябва да уведоми националния законодателен орган за международни конвенции, протоколи или препоръки, приемани от МОТ.

 

Препоръката предоставя насоки на членовете на Международната организация на труда за мерките, които трябва да бъдат предприети за създаване на работни места и достоен труд за целите на предотвратяване и възстановяване при кризисни ситуации, следствие от конфликти и бедствия и за обезпечаване на мира и устойчивостта.

 

Препоръката няма правнообвързваща сила и не подлежи на ратификация от държавите-членки. Текстовете ѝ имат препоръчителен характер. Вземането на акт от Препоръка № 205 не води със себе си никакви правнообвързващи действия за присъединяване към акта и неговото изпълнение.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България