Архив от дата:

.


Зам.-министър Русинова: В Бургас ще бъдат разкрити 5 нови социални услугиВ община Бургас ще бъдат разкрити 5 нови социални услуги, които ще обслужват деца в риск или с нужда от специализирана помощ. Това съобщи в Бургас заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Предстои изграждането на Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, Преходно и Наблюдавано жилище. В момента в Бургас функционира Дом за медико-социални грижи за деца с капацитет около 100 деца. Те ще бъдат изведени и настанени поетапно в новите услуги. 
 
„Затварянето на домовете не означава, че децатата ще останат без грижа. Целта на правителството е, мобилизирайки европейски средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Региони в растеж“, да създадем изцяло нови модерни интегрирани услуги, които да осигурят необходимата подкрепа“, заяви зам.-министър Русинова. Тя уточни, че част от услугите в здравеопазването ще бъдат запазени до голяма степен, но с децата и с родителите им трябва да работят социални работници. Зам.-министърът припомни, че през 2009 г., при старта на деинституционализацията на грижите за деца, в домовете са били настанени над 7000 деца. Десет години по-късно около 4000 от тези деца са в приемни семейства или в Центрове за настаняване от семеен тип. „Децата нямат вина, че са останали без родители. Те трябва да получат подкрепа не само от държавата, общините, и неправителствените организации, но и на цялото общество“, подчерта Русинова. Тя припомни, че основната цел на кампанията „Мисията е възможна“, която стартира през октомври 2018 г., е именно да се опита да промени негативното обществено мнение към децата от социалните услуги. 
 
Зам.-министър Зорница Русинова и кметът на Община Бургас Димитър Николов посетиха Център за деца и юноши с увреждания, където се срещна с майки на деца с увреждания. Майките са част от сдружение „Равен старт 2009“. В центъра се полагат грижи за 30 деца с увреждания, 10 от които са с тежки увреждания. По време на срещата бяха обсъдени различните възможности за кандидатстване по процедури на ОПРЧР, трудностите при откриването специалисти, които да работят в Центъра, развитието на новата услуга „Заместващата грижа“. 
 
„Темата за хората с увреждания беше особено чувствителна миналата година. Всички ние като политици и местна власт дължим много на хората с увреждания“, обърна се към майките зам.-министър Зорница Русинова. Според нея едно от големите предизвикателства е да се борим със стигматизацията в обществото към хората с увреждания. Тя увери, че има гъвкави възможности за развиване на мобилни услуги и комбиниране на дейности. 
 
Преди срещата с майките на деца с увреждания зам.-министър Русинова и кметът на Бургас Димитър Николова откриха Информационен ден по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Русинова уточни, че се очаква тази интегрирана здравно-социална услуга да обхване над 17 000 души на територията на цялата страна. Кметът Димитър Николов допълни, че възрастните и хората с увреждания в Област Бургас, които ще бъдат обхванати от „Патронажната грижа“, се очаква да бъдат около 800 души.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България