Архив от дата:

.


Министър Петков: Правим всичко възможно за подобряване на условията на труд в транспортния секторМинистерството на труда и социалната политика прави всичко възможно за подобряване на условията на труд и гарантиране на правата на работещите в транспортния сектор. Ролята на държавата за осъществяване на ефективен контрол и осигуряване на справедливи условия на труд е от особено значение за заетите в бранша. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на откриването на 18-та годишна конференция на Мрежата на синдикалните организации от европейските столици на тема „Транспортът и мобилността в европейските столици – за по-добри условия на труд и живот“, която се провежда в София.
 
Министър Петков подчерта, че замяната на остарелите, замърсяващи околната среда елементи на транспортната система, с нови, екологично чисти транспортни средства, води както до намаляване на замърсяването, така и до подобряване на условията на труд на работещите в сектора. Създаването на условия за достоен труд зависи от усилията на всички участници в пазара на труда. В България полагаме усилия да водим конструктивен социален диалог, който сближава позициите на бизнеса и работната сила, каза още министърът на труда и социалната политика.
 
Министър Петков представи Националната програма за безопасност и здраве при работа, в която основен приоритет е осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. В нея са включени мерки за работодатели, които инвестират в подобряване на условията за работещите. Осъществяването на оценка на риска на работните места е предпоставка за системното управление на безопасността и здравето при работа и основа за създаването на култура на превенция, добави той.
 
В изказването си министърът на труда обърна внимание, че транспортът и мобилността са жизненоважни за икономиката и гражданите на Европа и са приоритет в програмата на ЕС за създаване на работни места и растеж на инвестициите. Той напомни, че по време на Българското председателство на Съвета на ЕС успешно приключиха  преговорите по  Директивата за командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, с която се реализира принципът на едно и също заплащане за един и същи труд. София беше домакин и на конференцията на Европейската конфедерация на профсъюзите, на която беше лансирана идеята за възходяща конвергенция на доходите на работещите в ЕС. България ще продължи да подкрепя Европейската конфедерация на профсъюзите в реализирането на това намерение, каза в заключение министър Бисер Петков.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България