Архив от дата:

.


Планът за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е публикуван за обществено обсъжданеПроектът на Плана за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2019-2020 г. е публикуван за обществено обсъждане. В документа са предвидени мерки и дейности, които целят създаването на ефективна система за превенция на домашното насилие над деца, както и развитие на различни услуги, модели и инструменти за превенция на насилието и работа с деца, жертви и извършители на насилие. Превенцията на насилието срещу деца в образователната система и повишаването на чувствителността и информираността на обществото по въпросите на насилието срещу деца също са сред основните цели в плана.

 

Предвижда се да се проведе информационна кампания за разпознаване на различните видове насилие и повишаване на информираността на децата и техните семейства с правото им да сигнализират за насилие над тях. Предвидени са и дейности за повишаване на информираността на децата за опасностите във виртуалното пространство и национални кампании за превенция на сексуалното насилие и злоупотребата над деца, включително в онлайн среда.

 

Заложени са и мерки за  подобряване на ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, както и обучителни информационни сесии в училища и младежки клубове с цел противодействие на трафика на хора.

 

Проекта на Плана за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2019-2020 г. може да видите тук: http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4218
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България