Архив от дата:

.


Министър Бисер Петков и кметът на Габрово Таня Христова обсъдиха Споразумение за съвместни дейности между МТСП и Община ГабровоМинистърът на труда и социалната политика Бисер Петков и кметът на Габрово Таня Христова набелязаха мерки за подобряване на координацията при работата с представители на уязвимите групи. Двамата обсъдиха подготовката на Споразумение между двете институции.
 
В документа ще бъдат разписани механизми за съвместни дейности между структури на МТСП и Община Габрово с цел обмяна на информация за хората, които получават социални помощи. 
 
В рамките на сътрудничеството ще се планират мерки за повишаване на ефективността на механизмите за контрол и съвместни проверки с цел недопускане на злоупотреби. По този начин ще се гарантира и навременно идентифициране на рискови случаи и предприемането на адекватни мерки за подкрепа.
 
За подготовката на споразумението ще се създаде контактна група между структурите към МТСП и Община Габрово. Срещата се проведе днес в Министерството на труда и социалната политика. В нея участва и заместник-министър Лазар Лазаров.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България