Архив от дата:

.


Зам.-министър Петрова откри информационна кампания „Промяната е в нашите ръце“



Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова участва в откриването на информационна кампания „Промяната е в нашите ръце“, която стартира във Видин. Тя се организира от Министерство на труда и социалната политика съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и е насочена към новите възможности за подкрепа на политиките в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалната икономика. В нея взеха участие и кметът на общината Огнян Ценков,  областният управител Албена Георгиева, зам.-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Венци Пасков, както и много граждани и заинтересовани лица.
 
В изказването си зам.-министър Петрова представи приоритетите на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030), която е подготвена от МТСП и одобрена от Министерския съвет. Сред тях са насърчаването заетостта на възрастните хора, стимулирането на тяхното участие в обществото, създаването на възможности за техния самостоятелен живот, както и на капацитет и благоприятна среда на национално и регионално ниво. Възрастните хора са важен и ценен ресурс на България.Те имат право на достойно съществуване, добро здраве и продуктивен живот, развитие на своите знания, умения и способности, на равно третиране и на защита на техните основни човешки права. Те не са бреме, а потенциал, който ние трябва да използваме. Подобряването на стандарта и качеството на живот на населението е национален приоритет. Демографските тенденции и процесът на застаряване е факт не само за България,  но и за цяла Европа, каза още д-р Петрова.
 
Днес кампанията продължи да информира хората в Монтана, където Петрова се срещна със зам.-кмета на общината Тихомир Антонов и зам.-областния управител Нина Петкова, с които продължиха разговорите за бъдещите политики за по-добър живот на възрастните хора.



  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"



ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България