Архив от дата:

.


Зам.-министър Лазаров: МТСП подкрепя всяка инициатива за подобряване на капацитета на социалните партньориЦелта на социалния диалог в европейски мащаб е да се подобрят институционалните механизми за управление чрез включването на социалните партньори в процеса на вземане на решения и тяхното изпълнение. От тази форма на ползотворно и съдържателно сътрудничество до голяма степен зависи просперитетът на държавите-членки на ЕС и на техните граждани. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на международната конференция „Укрепване на капацитета и задълбочаване на синдикалното сътрудничество за интегриране в конкурентоспособна социална Европа“, организирана от КТ „Подкрепа“ за страните-кандидатки за Европейския съюз от Западните Балкани. 
 
Министерство на труда и социалната политика подкрепя всяка инициатива за подобряване на капацитета на социалните партньори, тъй като без адекватен капацитет и от двете страни не може да има ефективен диалог. Не може да има и ефективно тристранно сътрудничество, особено полезно при формулирането и практическото приложение на реформите в социално-трудовата сфера. Това партньорство е необходимо и при хармонизирането на националното трудово и социално законодателство с правото на Европейския съюз, което е сред предпоставките за членството в него, отбеляза зам.-министър Лазаров.
 
По време на изказването си той акцентира и върху някои от основните приоритети по време на Българското председателство на Съвета на ЕС –процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани, както и необходимостта от адекватно европейско финансиране за социална Европа.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България