Архив от дата:

.


„Красива България“ набира проекти за достъпна среда на обществени сградиСтартира извънредна кампания за набиране на проекти по мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика. Срокът за подаване на документи е от 20 юни до 19 юли включително.
 
Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда в обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания. По нея могат да кандидатстват общини и държавни институции, които са собственици на обектите, включени в проектните им предложения.
 
Изискването е проектите да включват строително-монтажни/ремонти работи, чрез които съществуващи сгради се привеждат  в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. 
 
Всеки проект трябва да е на стойност между 30 000 и 120 000 лв. с ДДС. Финансирането от „Красива България“ за един проект е най-много 90% от стойността му, като останалата сума трябва да се осигури от кандидатите. Подробна информация за условията за кандидатстване може да се намерят на страницата на „Красива България“ в интернет: www.beautifulbulgaria.com.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България