Архив от дата:

.


Зам.-министър Петрова представи Стратегията за възрастните хора в Стара Загора и СмолянЗаместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова представи Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в Стара Загора и Смолян. Срещите със социалните партньори, централната и местната власт и други заинтересовани страни са част от информационната кампания на МТСП „Промяната е в нашите ръце“ . 
 
Основната цел на стратегията е създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. Насърчаването на активния живот в сферата на заетостта, самостоятелния живот, както и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на национално и регионално ниво, са основните приоритети на стратегията.
 
„През 2018 г. стартира проект „Патронажна грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По нея се осигуряват интегрирани здравни и социални услуги в домашна среда“, каза зам.-министър Петрова.  
 
На срещите експерти от МТСП представиха новия Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика и утвърдената Методика за оценка на социалната добавена стойност.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България