Архив от дата:

.


Министър Петков: Програма ЗОВ даде възможност на 2500 деца да посещават детска градинаИзпълнението на програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ) подобри достъпа до социални, здравни и образователни услуги на млади ромски семейства и даде възможност на 2500 деца между 3 и 5 години да посещават редовно детска градина и предучилищни групи. Други над 2100 деца бяха върнати в класните стаи и получиха допълнителни уроци по български език, което повиши тяхната грамотност и шансовете им за по-добър и качествен живот. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на заключителната конференция по програмата, която се проведе днес в София.
 
Опитът от изпълнението на програма ЗОВ показва, че интегрираните здравни, образователни и социални услуги дават изключително добри резултати, когато са прилагани ефективно и са точно адресирани спрямо конкретните нужди на населението на дадена община. Много от практиките по проекта съответстват пряко на целите на разработения от Министерството на труда и социалната политика Закон за социалните услуги, сред чиито основни цели е въвеждането на интегрирани социални услуги, облекчаването на достъпа до тях и повишаването на тяхното качество, каза Петков.
 
Той посочи, че е необходимо да бъдат продължени координираните последователни усилия за оказване на цялостна и комплексна подкрепа на целевите групи от ромските общности, в т.ч. маргинализираните общности, в различни сфери: образование, заетост, здравеопазване, подобряване на жилищните условия, преодоляване на негативните стереотипи. Това е пътят към активното социално включване на представителите на уязвимите групи и Министерството на труда и социалната политика активно работи в тази посока, каза министър Петков.
 
Програма ЗОВ се реализира с финансовата подкрепа на правителството на Швейцария в Пловдив, Русе, Бургас, Монтана, Сливен и Шумен. От българска страна основен партньор по проекта е Министерството на труда и социалната политика, като участват още министерствата на здравеопазването и образованието и науката.
 
В заключително събитие участва и заместник-министър Зорница Русинова. Шестте пилотни проекта по програма ЗОВ допълват политиката на МТСП за социално включване на изолирани групи от населението. Нейното изпълнение показва, че когато централните институции и техните регионални структури обединят усилията си със структурите на местните власти, неправителствените организации и донорите, се получава голям ефект. Този модел дава възможност на децата да ходят от най-ранна възраст на детска градина, да бъде осигурен достъпът им до здравеопазване, каза Русинова.
 
Тя добави, че предстои усилена работа, за подготoвка на наредбите към Закона за социалните услуги. През него за първи път се регулира интегрираното предоставяне на услуги. Предстои и подготовката за следващия програмен период. Добрите новини за България са, че за ОПРЧР очакваме със 70% увеличение на бюджета. Това означава, че в областта на социалното включване ще можем да финансираме много повече дейности. Начинът, по който можем да постигнем истинско социално включване е когато обединим усилията за изграждане на жилищна инфраструктура с политиките в областта на образованието, здравеопазването, социалната политика и заетостта, каза заместник-министър Русинова.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България