Архив от дата:

.


Зам.-министър Лазаров участва в конференция за 100-годишнината на Международната организация на трудаЗаместник-министър Лазар Лазаров взе участие в откриването на международна конференция „Международната организация на труда и  България – 100 години и занапред“, която се организира от Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, а сред съорганизаторите е и Министерството на труда и социалната политика. 
 
В изказването си заместник-министър Лазаров подчерта активната дейност на България по линия на Международната организация на труда (МОТ), доказателство за която са 101 ратифицирани акта, с които страната ни се нарежда на 10-то място по този показател от 187 държави.
 
България се стреми в максимална степен да се съобразява с множеството поети ангажименти и това ясно си личи, защото през последните 10 години Комитетът от експерти по приложението на конвенции и препоръки е отправил към нас средно годишно по 15 коментара, от които едва 1/5 са били по същество. За същия период в страната ни няма отворен нито един казус по линия на Комитета по свобода на сдружаване и нито един коментар от Комитата по приложение на стандартите, каза Лазаров.
 
Той обърна внимание на Декларацията за стогодишнината на МОТ, която акцентира върху равнопоставеността между мъжете и жените, равното третиране на хората с увреждания, както и върху използването на потенциала на технологичния прогрес и растежа на производителността на труда.  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България