Архив от дата:

.


Националният съвет за хора с увреждания одобри проект на Наредбата за включване в механизма лична помощНационалният съвет за хората с увреждания одобри проекта на Наредбата за включване в механизма за лична помощ на заседание, което се проведе на 27 юни в Министерството на труда и социалната политика. Нормативният акт е разработен съгласно в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

 

По време на заседанието министърът на труда и социалната политика Бисер Петков представи данни за процеса на изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. За периода от 1.04 до 15.06.2019 г. са подадени 65 663 заявления за изготвяне на индивидуална оценка. В 3376 от тях е заявена потребност от предоставяне на личен асистент. На 1445 души вече са издадени направления за получаване на лична помощ.

 

По време на заседанието си Националният съвет за хората с увреждания одобри и проекта на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, както и проекта на Наредбата на Столична община за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги асистенти за независим живот.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България