Архив от дата:

.


Започна набирането на проектни предложения по Национална програма за заетост на хората с уврежданияСтартира процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за заетост на хората с увреждания. Кандидатите могат да подават проектните си предложения за финансиране за осъществяването на дейности по отделни компоненти на програмата до 17.30 часа на 13.08.2019 г.

 

Финансиране до 10 000 лв. е предвидено и за всеки от трите компонента по програмата. Субсидия в този размер се получава за осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, за приспособяването на тези работни места и за оборудването на нови работни места. За квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст са предвидени до 200 лв. на ден на лице с трайно увреждане.

 

Подробна информация за конкурсната процедура и необходимата документация можете да намерите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания или на телефони 02/ 931 80 95 и 02/ 832 90 73.

 

Проектните предложения и изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ. Всеки кандидат е длъжен да изиска входящ номер не по-късно от крайната дата за набиране на предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България